Tuesday, March 27, 2012

מבוא להיסטוריה פוליטית: מרד הבוקסרים בסין

מבוא להיסטוריה פוליטית: מרד הבוקסרים בסין

מרד הבוקסרים בסין. במאה ה- 12 מתחיל המערב להגיע לסין, במיוחד סוחרים ומגלי ארצות בעקבות מיסיונרים. במאה ה- 19, תקופת הקולוניאליזם, המערב מנסה להשיג אחיזה בסין. לאחר ההשתלטות [הלא-פוליטית לגמרי] של בריטניה על הודו, ממשיכה הראשונה אל סין. זו מבקשת לפתוח את שעריה של סין לייבוא אופיום הודי (מלחמת האופיום הראשונה השנייה וכו'), ע"מ לשאוב ממנה מתכות (מרקנטליזם). סין נדרשת לפתוח שעריה למסיונרים נוצריים. לעת סוף המאה מבקשות המעצמות לתקוע יתד פוליטי ומסחרי חזק בסין. זו הולכת ומאבדת את ריבונותה. ב- 1895 מפלה צבאית סינית ליפן. האחרונים למודים בשיטות צבאיות מערביות. סין מבינה שהיא עצמה צריכה ג"כ התחזקות בסגנון מערבי. פילגש הקיסר בונה צי ימי אדיר. משיש. צומחת בסין גל של לאומנות כנגד המערב ובמיוחד כנגד היפנים. אגודות סתר מתארגנות וב- 1898 מתחילים לרצוח באנשי המערב, בתחילה מיסיונרים וסינים נוצריים ובהמשך נציגי סחר ושלטון היושבים לחופה המזרחי של סין. צו שי, הפילגש, מעודדת את ראשי המורדים בתקיפותיהם, לצד הזמנת המערביים. מאי-יוני 1900: מרד הבוקסרים (האגרופים המתואמים). תקיפת הרובע הדיפולמטי בביג'ינג. לאחר כחמישים ימים של התבצרות הרובע, חיל מצב של זרים, מצליח לשחרר את הרובע ולמעשה להשיג שליטה בסין (אימפריה רצופה של 2000 שנה). האימפריות מבקשות לקרוע את המדינה, ואולם האמריקאים וה מונעים שאיפה זו ומתערבים בניסוח ההסכם: סין לא תפוצל, תפצה על נזקים וכו'. בין כך ובין כך, בא השלטון האימפריאלי הסיני אל נפילתו הסופית. משם ואילך קמו ונפלו מספר משטרים עד להתייצבות השלטון הקומוניסטי, בשנת 1949. מבוא להיסטוריה פוליטית: מרד הבוקסרים בסין

No comments:

Post a Comment