Saturday, April 14, 2012

סיכומים בהיסטוריה: בניטו מוסוליני


סיכומים בהיסטוריה: בניטו מוסוליני
·         מוסוליני נקרא הדוצ'ה, סוציאליסט מסוג מיוחד.
·         אדם משכיל: הרבה יותר מהיטלר. מוסוליני יודע גרמנית, לטינית, צרפתית, כתב כמות אדירה (39 כרכים), היה עיתונאי,
·         מנהיג פוליטי ולא אידיאולוג. מוסולוני מושפע מאוד מניטשה.
·         היטלר על מוסולוני: התייחס למוסולוני כמורו ורבו.
·         בשנות העשרה: במלחמות לוב מוסוליני מבין שיש כח פוליטי חזק מהסוציאליזם => הלאומיות.
·         מלחמת העולם הראשונה מוסוליני עוזב את הסוציאליזם: בערב מלחמת העולם הראשונה, הוא עורך העיתון של הסוציאליסטים "אוונטי". לאט לאט הוא מתחיל לשנות את הקו שלו מסוציאליזם לנייטרליות אקטיבית (תמיכה במדינות הדמוקרטיות בריטניה, צרפת) רק נגד האוסטרו-הונגריים. לכן הוא פורש מהמפלגה הסוציאליסטית באוקטובר לפני שזורקים אותו.
·         בתחילת נובמבר הוא מקים עיתון חדש (הכסף סופק ע"י שירותי הביון הצרפתים. קיבל כסף גם מה-MI6.). האמין שזו הדרך, לא משחיתות.
·         הוא האמין בפעולה ישירה: לעשות פעולות אלימות.
·         כאיטליה נכנסה למלחמה, הוא ישר רץ להתגייס. בהתחלה לא הסכימו כי הוא עשה צרות, אבל התגייס מאוחר יותר: היה חייל למופת, אמיץ וכו'. ב-1917 הוא נפצע וחזר ישר לפוליטיקה (אותה שנה של רוסיה ומאוחר יותר המהפכה הבולשביקית, רואה שהבולשביקים הורסים את הכלכלה). ניסיון המלחמה הוציא מהמלחמה מוסוליני אחר מסוציאליסט -> לאומיות+שינוי חברתי.
·         נציונאל-סוציאליזם: הסוציאליזם לא טוב, הוא בטח לא יעבוד באיטליה הענייה. לאומיות + שאריות סוציאליזם + האידיאולוגיה הנאציונאל סוציאליסטית.
·         1919: ייסוד הפאשי דיקומטימנטו: התנועה הפאשיסטית.
-          פאשי: סמל רומי שרואים הרבה מקלות שלא ניתנים לשבירה (אחד כן, ביחד לא). השיח על האימפריה הרומית של הפאשיזם לא היה שיח שמרני, ההישענות על רומא האימפריאלית היא מיתוס היסטורי שנועד להבנות את המהפכה.
-          מיליציה מפלגתית.
·         הושפע מסורל:
-         לפי מוסולוני ההיסטוריה מונעת ע"י אלימות (נגד המרקסיזם שטען שהיא נעה מכלכלה)
-         אנשים מונעים ע"י אמוציות: פיסכולוגיה של ההמונים => ההמון הוא אינו רציונאלי.
-          המיתוס המגייס (רעיון של סורל, קצת ניטשה): תמונה בצבעים עזים שכאשר רואים אותה מובילה אנשים ללכת באותו הכוון. זה הדימוי של רומא הישנה, ומיתוסים נוספים => מיתוסים שאינם חומריים, שנבנו והניעו פוליטית.

No comments:

Post a Comment