Saturday, April 14, 2012

סיכומים בהיסטוריה: הרקע לעליית הנאצים לשלטון

סיכומים בהיסטוריה: הרקע לעליית הנאצים לשלטון

התנועה הנאצית בגרמניה - רקע:
·         התנועה הנאצית קיימת אידיאולוגית טרם מלחמת העולם השנייה. זרמים אידיאולוגים המספקים את יסודות התנועה הנאצית.
·         ההתגבשות הפוליטית מגיעה אחרי מלחמת העולם הראשונה כתוצאה מהמשבר העמוק שעובר על גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה:
-          גרמניה לא נוצחה במלחמת העולם הראשונה ובכל זאת הוכרחה לשלם את כל המחירים: ויתורים טריטוריאליים, אי הכרה בניצחונות במזרח למרות ההסכמים עם רוסיה הבושביקית, ועוד.
-          גרמניה טענה שמי שבאמת אחראי על המלחמה היו: האימפריאליזם הרוסי, קנאת בריטניה בגלל שחשבו שגרמניה מתעצמת.
·         בפועל גרמניה אמרה: לא נוצחנו במלחמה, היו אנשים בראשות גרמניה ש"תקעו סכין בגב האומה" (דולשטוי). הם היו הסוציאליסטים והיהודים. שגרמו לחתום על הויתורים הקשים. => קונספירציה שתפסה חזק מאוד בעם הגרמני.
התנועה הנאצית - ניצוצות
·         מפלגת הפועלים הגרמנית:  אנשים מתוסכלים מאוד, אנשים שחסר להם האדרנלין שהמלחמה סיפקה להם, אנטישמיות חריפה, אנטי קומוניזם חריף, לאומנות אדירה, אידיאלים של צדק יחסית אנטי-קפיטליסטי => היו אנשים שהרוויחו כסף מהמלחמה וצריך להיכנס בהם. מאמינים באידיאולוגיה אלימה.
·         ווימאר: חוקה מאוד מערבית שניסתה לשלב את כל היסודות הטובים ביותר של הדמוקרטיות בעולם. כדי להתרחק ממלחמות ומהדרך שהייתה לפני מלחמת העולם הראשונה.
·         אנקדוטה: מקס וובר, כתב את החוקה של רפובליקת ווימאר.
·         בגרמניה היו זרמים ויסודות שחשבו שלגרמניה יש יעוד היסטורי משמעותי בעולם => היא ממלאת באירופה תפקיד להצלת נשמת אירופה. בנוסף, היה שילוב של תורת הגזע.
·         דוג' הספר של אסקר שפנגלר "שגיאת המערב" הפופולארי ביותר בגרמניה => גרמניה ממלאת תפקיד אדיר בהיסטוריה האירופאית. ספר שנותן יסודות הגותיים לנאציזם הנאצים לקחו את זה רוח הספר למקום שלהם.
·         הסוציאל-דמוקרטים שהקימו את הרפובליקה הווימארית: היו בעלי כוחות רבים.
·         1919-1921: קצינים ונוספים התחילו אלימות פוליטית גואה נגד הסוציאל-דמוקרטים.
·         1919-1922: 354 רציחות פוליטיות שמבוצעות ע"י אנשי ימין ו-22 רציחות שמבוצעות ע"י אנשי שמאל. הוויאמרים הסוציאל-דמוקרטים היו בשלטון. לימין האנטי-וויאמרי יש סיבה טובה לרצוח.
·         הרפובליקה הוויאמרית הייתה מאוד פתוחה: מתוך 354, 326 אנשי ימין לא נמצאו. גם אלו שהודו, קיבלו חנינה.
·         בגרמניה היה מעבר מרפובליקה אוטוריטארית של הרייך ה-2 טרם המלחמה, לרפובליקה דמוקרטית נאורה => המנהלה, המשטרה, השופטים, וכו' היו כולם אנשי ימין. הם רצו לשחרר את הימנים והשוטרים לא רצו להאשים את הנאשמים הימנים.
·         הרפובליקה הווימרית הייתה מאוד פתוחה דמוקרטית: רב הנציגים בה חשבו שלא צריכה להיות דמוקרטית -> הקומוניסטים והנאצים.
·         השאלה הנשאלת: כיצד הרפובליקה הוויאמרית החזיקה מעמד כל כך הרבה זמן לנוכח 2 משברים כלכליים אדירים, לנוכח משבר מלחמת העולם השנייה, לנוכח הפתיחות של הדמוקרטיה לתנועות לא דמוקרטיות, לנוכח מהפכות (לדוג' של היטלר ב21)?
·         עד המשבר הכלכלי הגדול (29) למפלגה הנאצית יש הערכה מאוד מועטה. היא זוכה להרבה כותרות בגלל האלימות האדירה שהיא הפעילה. במובן זה, הם היו מאוד דומים לפאשיסטים באיטליה.
·         הפוטצ' של היטלר: אחרי הכשלון, היטלר, הס, וכו' הלכו לבתי כלא. קיבלו 5 שנים. בפועל הוא ישב שנה. מה היה בכלא? קבלת אורחים, כתיבת מיין קאמפ, קבלת פרחים וחיים טובים. בכלא הוא מצא בעלי ברית חדשים: האחים שטרסה, גבנס וכו'.
·         המפלגה קיבלה אנשים שעיצבו את תפיסתה:
-          הימלר הביא את הגזענות
-          שטרסה הביאו את תפיסות השמאל
-          1925 הקמת הS.S: בהתחלה היו המשמר האישי של היטלר. לאט לאט גדלו לגודל של חטיבה וכו'. בסוף המלחמה הS.S מונים 38 דיוויזיות. 

No comments:

Post a Comment