Sunday, April 15, 2012

סיכומים בהיסטוריה: אנגליה לאחר מלחמת העולם השנייה


סיכומים בהיסטוריה: אנגליה לאחר מלחמת העולם השנייה
·         1945: מפלגת הלייבור מנצחת את השמרנים. צ'רצ'יל מפסיד בבחירות דמוקרטיות עם תום מלחמת העולם השנייה. "מונית ריקה עצרה ברחוב, ומתוכה יצא קלמונט אטלי".
·         הסיבות לעליית הלייבור:
-         הסיטואציה של המלחמה יצרה חיבור בתוך החברה הבריטית בין המעמדות שתמיד איפיינו אותה (גם מרקס אמר ששם תתחיל המהפכה).
-         בתקופת המלחמה מוקמת ממשלת אחדות לאומית: נוצרת חלוקה בין צ'רצ'יל לקלמונט אטלי: הוא זוכה להדים חיוביים רבים מאוד.
-          השלכות המלחמה על בריטניה: התקופה שבריטניה לא נכבשה בכלל, תורמת מאוד לאתוס הבריטי ולאחדות בבריטניה => חיים ביחד בהפצצות ברכבות, פגישות בין הכפר לעיר בגלל היציאה מלונדון וכו'.
-          רפורמה משמעותית בכלכלה של קיינס: תעסוקה מלאה, קצבאות רבות וכו'. זוכה ל86% אחוזי תמיכה. צ'רציל התנגד לדוח וזה הוריד את הפופולאריות שלו.
·         הממשל של הלייבור:
-          אטלי ממליץ לממשלה הבריטית
-          ארה"ב נותנת לבריטניה מלווה בסך 4 מיליארד דולר יחד עם התנאי שאפשר להמיר ליש"ט לדולר. המון אנשים ומדינות שהיה ברשותם ליש"ט ממירים אותו לדולרים.
-          שר האוצר
·         דוגמא ליישום הלכה ומעשה של תפיסת מדינת הרווחה:
-          פיקוח על מוצרי
-          קיצוב על לחם, בשר, חמאה.
-          הלאמת התעשייה: תקשורת, פחם, תעשיות ברזל, וכו' (המדינה רכשה מחדש בכסף את העסקים, מינתה אותם להנהלה של התעשיות).
-          חינוך, רפואה וכו'.
-          בריאות חינם לחלוטין (הפך להיות הסעיף השני בגודלו בתקציב אחרי בטחון).
-          שירות דיור ציבורי.
-          כלכלה מעורבת: אלמנטים של שוק חופשי לצד תמיכה ממשלתית רחבה באוכלוסייה.
·         ארנסט בבין: שר החוץ של בריטניה בלייבור. הקים את איגוד התעבורה של בריטניה (סוציאליסט), אבל מתעב את רוסיה הקומוניסטית. מסיט את האמריקאים נגד רוסיה.
·         נסיגה מהירה משטחי האימפריה:
-          הלייבור אמרו שהם ייסגו מהודו. הודו, בגלל האליטה שצמחה שם, קיבלה עצמאות.
-          הסיטואציה הכלכלית הקשה תרמה לנסיגה מהשטחים.
-          גם בישראל, הבריטים די מיהרו לעזוב את האיזור בגלל המשבר הכלכלי.
·         ממשלת הלייבור שלטה במשך קרוב ל-30 שנה ויישמה מדינת רווחה משמעותית.
·         עד מרגרט תאצ'ר: הפרטה נאו ליברלית ראשונה (אבל גם לא כללית: לדוג' שירותי הבריאות עדיין נשארו).
·         הניו-לייבור של טוני בלייר: משנה נאו ליברלית עם שרידים של רעיונות של מדינת הרווחה.

No comments:

Post a Comment