Sunday, April 15, 2012

סיכומים בהיסטוריה: גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה

סיכומים בהיסטוריה: גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה


גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה
·         גרמניה המערבית מול גרמניה המזרחית.
·         ווינטשרבונדר "הנס הכלכלי": בין 1948-1958 יש צמיחה אדירה של גרמניה.
-          הייצור התעשייתי הוכפל. האבטלה בשנות ה-50 יורדת מתחת ל-4% (מ-16%). הייצוא עולה להיות הכי גבוהה בעולם חוץ מארה"ב.
·         הכל בזכות לוודוויג אלהארט:
-          דגל בגישת הקפיטליזם עם מצפון: שוק חופשי יוביל גם לחופש.
-          החופש יוביל גם לתפיסה שהעם הגרמני הוא לא רק מושפל ומסכן (התחושה אחרי המלחמה).
·         1950 תוכנית שומן (בפועל התחילה ב1952): המהלך לכונן שוק משותף בקהילת הפחם והפלדה. => הקמה של רשות על לאומית כלל אירופאית שתכוון את התעשיות העיקריות (פחם והפלדה) בכל אירופה. בריטניה התנגדה כבר בהתחלה למהלך. כך, צרפת הפכה להיות המובילה של אירופה ששולטת בשוק המשותף האירופאי. הבריטים ירצו להכנס לשוק המשותף רק 12 שנה אחרי זה, ועוד דה-גול הטיל על כניסתם וטו.
-          אחת הסיבות לכך שבריטניה הופכת מהמעצמה המובילה בעולם אחרי מלחמת העולם, למעצמה מדרג שני.
-          המדינות של הקהילה המשותפת: צרפת, לוקסמבורג וכו'.
-          ז'אן מונה: עמד בראש הארגון של התעשייה העל לאומית.
-          לאט לאט הדבר מתחיל להתגבש: מוקמות ועדות, ראשות עליונה, בית משפט וכו'.
-          1957: איחוד נכסים.
-          1958: הקמת שוק משותף.
·         מזרח מול מערב בגרמניה:
-          המצב של גרמניה המערבית משתפר:
א.      גרמניה מצטרפת לנאטו.
-          המצב של גרמניה המזרחית הולך ונהיה גרוע יותר:
א.      אולבריכט מקיים מדיניות סוציאליסטית שלא מוכיחה עצמה.
ב.      הרוסים מסיטים את התעשייה מגרמניה לשטחי רוסיה.
המזרח גרמנים רואים מה התוצאות של החיים תחת שלטון קומוניסטי במזרח גרמניה: מאות אלפים עוזבים את מזרח גרמניה (הן בגלל סיבות כלכליות, והן בגלל סיבות פוליטיות)
-          גורצ'וב מחליט "לרדת" מברלין. 1958 גורצ'וב מציב אולטימאטום לארה"ב: בריחה המונית של מיליונים של תושבים מהמזרח אל מערב גרמניה.
·         1960 קנדי נבחר לראשות ארה"ב.
·         1961 ח'ורצ'וב מאיים במלחמה על ארה"ב אם המצב במזרח ברלין לא יפתר.
·         יוזמת אלובריכט להקמת חומה בין המזרח למערב => מצד אחד לא תתפס כמלחמה, ניתן להציג אותה כמונעת את הכניסה והפלישה לכאורה של המערב.
·         1961: התחלת הקמת החומה: 160 ק"מ של חומה החוצים את ברלין => חלוקה חד-משמעית.
·         המערב באופן הצהרתי לא קיבל את החומה. דה-פקטו לא היה שום צעד שמנע אותה.
·         ביקור קנדי בברלין ב1963 בפנייה לתושבי מזרח ברלין: מדבר על החופש החסר בקומוניזם. 

No comments:

Post a Comment