Sunday, April 15, 2012

סיכומים בהיסטוריה: הגורמים לפריצת מלחמת העולם השנייהסיכומים בהיסטוריה: הגורמים לפריצת מלחמת העולם השנייה
·         עוד סיבוב! הסבר פשטני.
·         מבינים שחוזה ורסאי היה טעות. החוזה דחף את הלאומיות הגרמנית שנדחפה לכוון יותר קיצוני => הטוטאליטאריות הנאצית.
·         למדינות הטוטאליטאריות היה (גם בגלל רמת השליטה, וגם בגלל הפן האידיאולוגי) פוטנציאל רב מאוד להוביל אקטים אלימים שיפתחו מלחמה
-          ברית המועצות, לכאורה פחות תוקפנית. אבל היא מאוד תוקפנית כלפי פנים: הכאבה למיעוטים וללאומים.
-          אקספנסיבי (מתפשטת) חוזה ריבנטרופ מולוטוב.
-          התקרבות בין ברית המועצות לבין צרפת לבין בריטניה.
·         בעיית האנשלוס, בעיית פירוק צ'כוסלובקיה,
·         היטלר מבין שמלחמה ללא מהלך פוליטי ביחס לבריה"מ זה מלחמה בשתי חזיתות => המטה לא רוצה מלחמה בשתי חזיתות. אסור לעשות את הטעות של מלחמת העולםהראשונה פעם שנייה.
·         ריבנטרופ-מולוטוב - הנאצים והסובייטים נפגשים: מולוטוב (בריה"מ) וריבנטרופ (שר החוץ של גרמניה), חותמים על הסכם שגרמניה תוכל לתקוף את פולין.
-          חלוקה מחדש של פולין.
·         מהלך הפתיחה של מלחמת העולם השנייה: הפלישה לפולין.
·         ספטמבר 39: בחלק המזרחי של פולין נפלו בשבי הסובייטי אלפי קצינים פולנים (שהיו האליטה הפולנית): אחת הטרגדיות של המלחמה.
·         מרץ-אפריל 40: טווח קתין: חיסול הפולנים בשבי הסובייטי. (יש סרט קתין)
·         טווח קתין עורר את הלאומיות הפולנית בטירוף. בריה"מ השליטה את השלטון הקומוניסטי על פולין אחרי המלחמה. זה היה מחיר כבד לבריה"מ (גם באמצע המלחמה, כשגילו את הקברים שלהם, פרסמו את זה וזה היה מכה לרוסים). זה עוד היה טרם ההבנה כמה שלטון הסטליניסטי היה נורא.
·         מחלמת החורף - תקיפת פינלנד ב39: כהסובייטים ראו מה קורה עם הכיבוש הגרמני של פולין, הם החליטו לפעול. בסנט-פטסבורג (לנינגרד דאז) הייתה היציאה השל בריה"מ לים הבלטי. זה היה מקום אסטרטגי חשוב לבריה"מ. בריה"מ החליטה לתקוף את הפינים, כדי להרחיב את הגבול עם הים הבלטי (אחרי שביקשו כבר מהפינים להרחיב את שטחם).
-          באופן מפתיע הפינים הצליחו לעצור את הסובייטים. גם בגלל שהסובייטים חיסלו את כל הפיקוד של הצבא, גם בגלל יכולת הלחימה של הפינים, וגם בגלל שפינים ידעו להלחם בחורף והסובייטים לא.
-          יחס ההרג היה 1 פיני, 10 סובייטים.
-          קו הגנת מנרהיימ: אחרי 3 חודשים, הסובייטים הצליחו לכבוש את החלק הקטן בפינלנד, והכריחו את פינלנד לחתום על הסכם הפסקת אש, עם פיצויים וכו'.

No comments:

Post a Comment