Tuesday, April 24, 2012

פילוסופיה של העת החדשה - סיכומים


הפילוסופיה של העת החדשה- סיכומים
להלן תמצאו סדרת סיכומים של הפילוסופיה של העת החדשה. הפילוסופיה של העת החדשה היא הפילוסופיה שהחלה להכתב החל מהמאה ה-15 באירופה עם עלייתה של העת החדשה והמדע החדש. הפילוסופיה של העת החדשה ייצגה צורה חדשה של מחשבה באירופה שהחלה לצאת מימי הביניים עם דגש על חשיבה שיטתית ופנייה אל תהייה לגבי עצם מקורות הידיעה והאפשרות של האדם לחקור את המציאות שבה הוא חי. הפילוסופיה של העת החדשה מתחילה בדרך כלל עם משנתו של פרנסיס בייקון על המתודה המדעית וממשיכה עם הגותו שלרנה דקארט ב”מאמר על המתודה” ובספרו החשוב “הגיונות“. לאחר מכן נציין בקצרה את פסקל לפני שנמשיך אל משנתו אחת הדמויות החשובות של הפילוסופיה של העת החדשה: ג’ון לוק עם חיבורו מאסה על שכל האדם. לאחר מכן ימשיכו הסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה אל הגותו של ברוך שפינוזה עם מאמר על תיקון השכל וה”אתיקה” של שפינוזה. לאחר מכן נמשיך עם משנתו של לייבניץ לפני שנעבור אל המפנה אצל קאנט, אל הגל ולבסוף למשנתו של מרקס. מי שמעוניין לקרוא גם על תפקידם של עמנואל קאנט ודיוד יום במסגרת הפילוסופיה של העת החדשה יוכל לקרוא עליהם בקישורים המצורפים. סיכומים נוספים בנושא תוכלו למצוא בתולדות הפילוסופיה החדשה וסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה באתר סיכומים.
קאנט
הגל
הגל -האמת – יש לוותר על ההבחנה הדיכוטומית בין אמת ושקר, האמת לא נתונה אלא מתפתחת
הגל -חשיבות ההיסטוריה – הפילוסופיה היא תולדות הפילוסופיה
מרקס
אנו מקווים כי הסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה הועילו לכם בכדי ללמוד או סתם להרחיב את האופקים בנוגע לתחומי הפילוסופיה של העת החדשה. חשוב לציין כי השימוש בסיכומים הינו על אחריות הלומד בלבד והם אינם מהווים תחליף אלא רק עזר לחומר הלימוד המלא.

No comments:

Post a Comment