Friday, September 2, 2011

ריינגולד "בעלי חזון והתלכדויות: ההיסטוריה המקרית של הרשת"ריינגולד  "בעלי חזון והתלכדויות: ההיסטוריה המקרית של הרשת",

מה היו שימושיו הראשוניים של האינטרנט והמקומות הראשונים  בהם הוא בא לידי ביטוי?
האינטרנט יושם לראשונה במסגרות מחקריות פדרליות (כחלק מתחרות החלל, הגרעין), המשיך למטרות צבאיות והגיע עד לתחום המדע. לאחר מכן, בעקבות לחצים, הותר השימוש גם לגופים מסחריים עד שלבסוף נפתח לשימוש הקהל הרחב.
מה היתה מטרת המתכנתים הצעירים ביחס לאופן השימוש במחשבים ונגישות הציבור אליהם?
המתכנתים הצעירים, אותם האקרים שעבדו ממוסך ביתם עד שהגיעו לחברות גדולות ומפותחות, האמינו שהנגישות לרשת צריכה להיות דמוקרטית, זולה (תמכו בשיתוף קבצים ותוכנות שימושיות בחינם), שתשמור את הכוח בידי המשתמש (אוטונומיה). הם הקפידו שכל הפיתוחים יכללו את המרכיבים האלו (במידת האפשר).
כיצד התפתחות הרשת השפיעה על תפיסות זמן ומרחב?
הרשת, זמינה 24 שעות ביממה, השפיעה על תפיסת הזמן – המהירות, הקלות והנגישות של חומר שבעבר היה חסום לעיני הציבור אפשרו תפיסת זמן רחבה וגמישה יותר. הדוא"ל הוסיף על תפיסת "הזמן האמיתי" והחי שבו ניתן להעביר מסרים גם אם הנמען אינו נמצא באותו רגע באיזור המחשב.
תפיסת המרחב – כמו באמצעים קודמים, העולם התכווץ והתרחב גם יחד. המידע והשיתוף הגיעו (באופן תאורטי) לכל פינה בארצות הברית ואפשרו נגישות גם למרוחק ולמבודד. גם קשר עם העולם שמחוץ, במדינות ויבשות אחרות התאפשר בצורה קלה יותר. תפיסת המקום גם היא השתנתה ובעקבות האפשרות להעביר (תאורטית) את כל ספריית הפנטגון ממקום למקום במספר שעות טשטש את תפיסת המקום שבו ידע נמצא.
כיצד השפיעה על יצירתה של קהילה מסוג חדש - קהילה מקוונת?
הקהילה המקוונת נוצרה בעקבות התפשטות הרשת והפיכתה למקום החלפת דעות בין אנשים ממקומות שונים בעלי עניין משותף. קהילות המתעניינות במדע בדיוני או באומנות ספציפית יכלו להחליף דעות ולהתקרב באמצעות הרשת.
מהן האפשרויות התרבותיות שמציעה רשת האינטרנט למשתמשיה?
משתמשי הרשת הפכו לחשופים למידע התרבותי שבו התעניינו. ברשת נמצא ידע עבור כל נושא תרבותי אפשרי. חווית שיתוף הקבצים, דואר אלקטרוני עם רחוקים בזמן מהיר, ופורומים עם קהילות מקוונות פתחו עוד אפשרויות תרבותיות למשתמשים.
מהו הרעיון של "אוטוסטרדת מידע לאומית" ?
זהו מונח שטבע הממשל האמריקאי בשנות ה80. הרעיון מאחורי המונח הוא שטף של מידע מכל גווניו שיעמוד לשימוש משתמשי הרשת באופן דמוקרטי וחופשי. מידע בנושאים לאומיים, חינוכיים, ממשלתיים וציבוריים יהיה זמין ונגיש וכל אדם יוכל לקחת חלק בשימוש. רעיון זה הוביל בסופו של דבר להפרטת האינטרנט מידיים ציבוריות לידיים מסחריות.

No comments:

Post a Comment