Friday, September 2, 2011

חברה ופוליטיקה בישראל: ישראל בעידן הגלובליזציה


ישראל בעידן הגלובליזציה:
גלובליזציה: מקור המונח בגלובוס, כדור הארץ. הפירוש: התרחבות הקשרים הפוליטיים, תרבותיים וכלכליים בין מדינות, חברות, ויחידים באופן שיוצר שילוב של כלכלות, תרבותיות ושל תנועות פוליטיות מכל העולם. התופעה העולמית החלה בשליש האחרון של המאה ה 20. מאפיין: ירידה בכוח של מדינות הלאום לטובת גידול בעוצמה של תאגידי ענק בינלאומיים. כרסום בעוצמת המדינה למען תאגידים בינלאומיים : מקדונלדס, מנגו, סטרבאקס...
תהליכים ומוסדות עוברים מהרמה הלאומית לרמה העולמית. הסיבות לשינוי מקורן במספר גורמים:
כלכליים – טכנולוגיות חדשות הן מרכיב משמעותי בהפיכת העולם לכפר גלובלי, בעיקר המצאת אמצעי תקשורת. העולם יותר קטן מבחינת מרחק. ניתן לתקשר עם אנשים בכל העולם (אינטרנט) ולצפות באנשים אחרים במקום אחר בעולם בכל רגע נתון (טלוויזיה). הטכנולוגיות מאפשרות תקשורת בין אנשים למדינות, גם קשרים פוליטיים ותרבותיים, וגם כלכליים כמובן.
ברמה הכלכלית יש מספר שינויים שקורים עם הגלובליזציה: הקמת ארגונים כמו השוק האירופי, ליברליזציה של מטבעות, הסרת נכסים (ייבוא וייצוא מחוץ למדינה ולא רק כלכלה פנים מדינתית), כל אלו מביאים לגידול  בסחר הבינלאומי.
תוצאות של זה: פערים הולכים ומחריפים – בתוך המדינות ובין המדינות.
ברמה הפוליטית – ארה"ב היא ה"שוטר" העולמי. היא מעצמת על יחידה שקובעת את הסטנדרטים. תוצאות: מדינות לאום נחלשות, חברות בינלאומית- תאגידים מתחזקות, (ביל גייטס יותר חשוב מבוש). מדינות הלאום שומרות על הכוח שלהם, בניגוד למה שחשבו פעם, למרות התחזקות התאגידים.

יש שינוי באופי של המלחמות בעולם בשל תהליך הגלובליזציה – ניתן לאיים על מדינה בסנקציות כלכליות של כלל העולם כדי למנוע מלחמה למשל. (מדינות קפיטליסטיות – ליברליות- מתקדמות דמוקרטיות בד"כ לא נלחמות אחת בשנייה... "מדינות מקדונלד'ס!")
אם רוצים להבין פחות או יותר מה המצב הכלכלי במדינה צריך להסתכל כמה עולה המבורגר במקדונלדס

ברמה התרבותית – מותגים בבגדים, חפצים ואנשים, ערוצי טלוויזיה כלל עולמיים.

על כל תיאוריה יש אנטי – תיאוריה: ההפך מגלובליזציה – גלוקליזציה (גלובליזציה +לוקליזציה) – בעברית – עולם מקומיות. כשהגלובליזציה נוחתת על מדינה יש דברים שנרמסים ואובדים, אך יש גם נטייה הפוכה של חזרה ללאומיות, לתרבות המקומית  - למשל אוכל מקומי, אופנה לאומית... זה יכול לקרות מתוך שנאת אמריקה או שנאת קפיטליזם או מתוך אהבת הארץ ולאומיות.
דוגמאות – פלאפליות ושווארמיות גוברות על מקדונלדס. האקדמיה ללשון מעברתת מילים – שטרודל= כרוכית...., באופנה – מכנס נמוך חולצות בטן וגופיות בניגוד לשאר העולם.

לסיום – בישראל, בשל היותנו המדינה ה 53 של ארה"ב, יש מעט מאוד אנטי גלובליזציה.  החברה הישראלית מאוד אמריקאית, קפיטליסטית, זה הצמיח את כל גל ה"רוחניות", כתגובה למרדף אחרי הכסף. הרוחניות מתאפשרות בשל התקשורת עם מדינות ותרבויות אחרות. 

No comments:

Post a Comment