Sunday, September 18, 2011

הסכמה מינית


כאן תמצאו את תרגומם של פרקים נבחרים מספרו של דיויד ארצ’רד: “הסכמה מינית (Sexsual Consent) הדן בתחום המשפטי של אינוס במרמה ובשאלה מתי הסכמה למגע מיני נחשבת קבילה מבחינה משפטית ומתי יש יסוד להאשים ולהרשיע באשמת אינוס במרמה גם כאשר ניתנה הסכמה למגע מיני. ספרו של ארצ’רד משנת 1998 נחשב לאחד מהחשובים בתחום של הסכמה מינית ואינוס במרמה והוא מציע לראשונה ניתוח ודיון פילוסופיים שיטתיים בנוגע למגבלותיה של ההסכמה המינית והתפקוד שלה במסגרת הדיון המשפטי במקרי האשמת אונס ואינוס במרמה. והתרגום המסוכם שלו מתחלק כאן לשלושה חלקים שונים. חלקו הראשון של התרגום של ארצ’רד עוסק בתיאור הסוגיה של הסכמה משפטית באופן כללי ובשאלות כמו מהי הסכמה, כיצד היא ניתנת ומהן המשמעויות המשפטיות שלה. חלקו השני מתמקד בנושא של הסכמה מינית ובסוגיות השונות הקשורות בה בהקשר של דיני אינוס ובייחוד אינוס במרמה. חלקו השלישי של התרגום מתייחס למעמדה של הסכמה בהקשר הרשעה של אונס ומסביר באילו הקשרים דרושה הסכמה למגע מיני, מהי הסכמה קבילה במסגרת משפט אונס והיבטים נוספים הקשורים בתחום.
לנוחיותכם מחולק התרגום לחלקים שונים ומאפשר דפדוף נוח ומהיר
חלקי המאמר:
חלק 1:
חלק 2
חלק שלישי
בכל אחד מחלקיו של התרגום תוכלו למצוא קישורים לעמודים הקודמים והבאים וכן קישור שיוביל אתכם בחזרה אל תוכן העניינים של המאמר. התרגום אינו של כל הספר של ארצ’רד אלא רק של חלקים מסוימים ממנו. ניתן לעשות כל שימוש העולה על דעתכם במאמר בכפוף לחוקי זכויות יוצרים.

No comments:

Post a Comment