Saturday, September 3, 2011

הרומאים בקולנוע - רולאן בארת


בארת/ הרומאים בקולנוע:
ב-"הרומאים בקולנוע" בארת בוחן את האופן שבו הרומאים מייצגים דמויות בקולנוע. הוא מתייחס לתרבות אחרת ויוצרים דימוי לרומאים בתקופה אחרת, איך שהתנהגו. בארת מספר על 2 סימנים מהותיים:
  1. התלתל, איך שהתלתל מסודר על המצח. התלתל הוא סימן של הרומאים בתקופת רומא העתיקה. יש סימן בעיני בארת. הוא שולח אותנו למשהו מאוד מוגדר, סימן לרומאי בעת העתיקה- סימן סימבולי.
  2. הזיעה- מבחינה מוסרית יש להם התלבטויות, הם מתחבטים בזה ולכן הזיעה היא המבע הוויזואלי. סימן למסורתיות וההתחבטות של החשיבה שאנשים עוברים.


v     בארת מבקר על האופן בו מיוצגים הרומאים והתנהגותם (מרומא העתיקה....כאילו דה..) בקולנוע האמריקאי.
v     ב"יוליוס קיסר" של מנקייביץ' כל הדמויות עטויות ציצת שיער על מצחן, מסורקות היטב.
-          אין כאן אף קירח, למרות שבהיסטוריה הרומאית הקלאסית היה הרבה קרחים.
*      מה המשמעות של ציציות השיער: הכרזה על רומאיות!
-          ניתן לראות כאן בצורה גלויה כיצד פעל כוח הדחף העיקרי של החיזיון, הלא הוא הסימן.
סימן 1) "התלתל"– כולם בעלי אותה תסרוקות של פוני מתולתל וקצר- זה מייצג בקולנוע האמריקאי את אנשי רומא העתיקה.
סימן 2) "מצח עטור זיעה"- זה מבע וויזואלי לתהליכים שקורים לנפש של הדמות. הזיעה היא סימן למוסריות, להליכי חשיבה, להתחבטויות שאנשים עוברים.
-          רק יוליוס קיסר אינו מזיע מפני שאין לו התחבטויות מוסריות (לא יודע שמנסים להדיחו).
v     בארת מדבר על שני סימנים מהסוג הסימבולי, שהם מבחינת קונבנציה:
-          להזיע= לחשוב,לחשוב זו פעולה אלימה רבת הרס.
v     הסימן בסרט הוא דו משמעי- הוא נשאר על פני השטח, ומבקש לעשות את הדברים המובנים, אך אין הוא מוותר על הניסיון להיחשב כנובע ממעמקים, כספונטני- מציג עצמו כמכוון וכבלתי ניתן לריסון ביחד.
*      הסימנים של הרומאיים: ציצת השיער של הרומאיות או ההזעה של המחשבה.No comments:

Post a Comment