Thursday, September 8, 2011

סיכום שיטות מחקר: סקרים

כיצד עורכים סקר?

·          באמצעות הדואר: היתרון העיקרי הוא שזאת שיטה זולה. שיעור המשיבים הוא קטן, לא נוצר בהכרח מדגם מייצג. כמו כן, החוקר לא יודע מי ענה על השאלון, האם זה בן אדם אחד או קבוצה. השאלות צריכות להיות מאוד פשוטות וברורות, כי הנחקר לא יכול לשאול שאלות.
·         באמצעות הטלפון: הוא זול, מהיר. רמת ההיענות היא גבוהה יותר מאשר בדואר, אבל פחות גבוהה מאשר פנים מול פנים. השאלות צריכות להיות פשוטות עם מעט תשובות.
·         פנים מול פנים (ראיון): רמת היענות גבוהה, ניתן לשאול שאלות יותר מורכבות, ניתן להסביר ולפרט. אבל, עלולה להיווצר בעיה של השפעה של החוקר על הנחקר.
·         באמצעות האינטרנט: בעייתי ביותר משום שלא לכולם יש גישה לאותו האתר. כמו כן, יש להניח שיש בעיה של בחירה (איומי התוקף הפנימי). יתכן שיש אנשים שמצביעים יותר מפעם אחת.
עיצוב השאלון: עמוד פתיחה
·         פתיח - זיהוי השואל והמוסד.
·         מטרה כללית.
·         חשיבות הסקר.
·         הערכת זמן.
·         הוראות כלליות.
·         הבטחות לנחקר (אנונימיות, סודיות, תמורה, מידע, גילוי נאות).
·         תודה.
דוגמא
השאלון שלפניכם מועבר על-ידי מגמת תקשורת במכללת ספיר והוא מבקש מכם לענות על שאלות שקשורות בצפייה שלכם בטלוויזיה.  מילוי השאלון ייקח מספר דקות בלבד.  כדי שהמחקר יצליח, נבקש שתתאר במדויק ובכנות את תחושותייך ומחשבותייך. זהו לא מבחן אין תשובה נכונה לשאלות. השאלון מתייחס לתוכנית כוכב נולד, אך מיועד גם לאלה שלא צופים בהן, כדי ללמוד מה כולם חושבים עליהן. אינך צריך לרשום את שמך על השאלון. 
·         אנו מודים לך על שיתוף הפעולה
·         על מה שואלים?
·         עמדה עכשווית (מה דעתך על כוכב נולד?)
·         התנהגות בעבר (כמה זמן צפית אתמול? האם צפית בעונה האחרונה?)
·         רגשות והערכות (מהי תחושתך לגבי מדיניות החיסולים?,  מי להערכתך יזכה בבחירות לראשות הממשלה?).
·         רצוי לא לשאול על :
o       תהליכים מחשבתיים (איך זכרת את שם השחקן)
o       כוונות לעתיד (מתרחק מההתנהגות- עדיף לשאול אם הבחירות היו מתרחשות כיום למי היית מצביע)
o       דברים הדורשים זיכרון ארוך (מתי לראשונה שמעת את השיר?)
o       הערכות מורכבות (צפייה ממוצעת לאורך שנה)
כללים לבניית שאלון
·         לא לעייף או לשעמם.
·         יש לחשוב על רגישות למילים, נושאים או מושגים.
·         זיהוי עורך הסקר – אם בתוך עורך הסקר אני לא אזדהה זה עלול להרתיע
·         אתיקה -- שימוש לא אתי, אנונימיות, חשאיות (אחריות החוקר)
·         לא לגרום סבל או פגיעה
·         לא להפחיד, לפגוע או להעליב.
·         עיצוב נוח וקל להשבה
סקרים: יתרונות
·         ראיונות או שאלונים ניתנים לבניה בצורה שיטתית. – כאשר אין שוני בשאלות אני יכולה להשתמש בתשובות באופן שיטתי.
·         שיטות המאפשרות איסוף ידע על עמדות שונות ומגוונות, על נושאים שלא ניתן לצפות בהם בהתנהגות.
·         בשיטות הללו, בגלל היותן מובנות וברורות יותר קיימת מידה גבוהה של הומוגניות (יכולת השחזור ולשאול שוב ושוב).
·         נבדק אקטיבי.
·         יכולת בקרה על משתנים.
סקרים: חסרונות
·         השאלון הוא  דיווח על ההתנהגות.
·         במצב של ראיון האינטימיות שנוצרת בין המראיין למרואיין, עלולה ליצור הטיה במחקר :
o         הרצון לציית.
o         הרצון להרשים.
o         העדר הנעה, חוסר עניין ועייפות .
o         רצייה חברתית חשש מהערכה .
o         אפקט ההילה הנטייה להכליל מהתגובה לשאלה אחת על תגובה לשאלה אחרת.
o          השפעת שפת הגוף של החוקר שפת הגוף של החוקר וסגנון דיבורו יכול להשפיע על הנבדק, לתת תשובות, שהוא חושב שהחוקר רוצה לשמוע.


סיכום שיטות מחקר

No comments:

Post a Comment