Wednesday, September 7, 2011

מיתוס המנהיג באיטליה הפשיסטית

-המושג מיתוס מנהיג הוא מיתוס שנושאו הוא מנהיג ואשר מאופיין בסמלים וטקסים ומערכת אידאות בעלת אופי מחנך.
- אידיאולוגיה כזאת נוטה לעסוק בגיוס פולטי מתמיד, חיברות והנעת המונים.
- העלאה לקונצנזוס לאומי שאין עליו עוררין, מעין האנשה מוסיימת של מיתוס על מנת שיהיה נגי להמונים.
- מוסיליני כדוגמת משטר שאורח חייו הוא כאורך חיי המנהיג.
- הפוטוריזם פעל בשתי תנועות פוליטיות מנוגדות בדעותיהן.
- עיסוק בפוטוריזם: כתגובה של אמנים ומבקרי תרבות למשבר המודרניזם ובד בבד מענה למסבר הזה.
א. התנועה הפוטוריסטית:
-מניפסט היסוד פורסם ב 1909 בעיתון הפריזאי לה-פיגרו על ידי מקים התנועה פליפה תומאס מרינטי. במניפסט נחקקו עקרונות התנועה שהמשיכו ופותחו לסגנון מקיף: "המלחמה כהיגיינה החיחידה של העולם", "הדינאמיים כעקרון מטאפיסי וכמהות מודרנית", "לאומיות", המכניזם כערך עליון אשר מאפיין את העידן ואליו צועדת איטליה.
- הפוטוריזם התחיל בציור ובפיסול אך מאוחר יותר גייס אליו גם את הארכיטקטורה, מוסיקה , ספרות ותיאטרון.
- הפוטוריזם צמח במילאנו המתועשת וביקש להתאים בין סגנון פוליטי להשקפות האומנותיות של אותה התקופה, מציאות עירונית, תעשייתית.
- הדימוי הכפול של המודרניזם: הפוטוריסטים כמקרי אומנות מאותה התקופה לא רק ביקרו את האומנות אלא גם עיצבחו אותה פוליטית. אמנים המנתחים רגישויות חדשות וגם מתאימים להם מושגים אידיאולוגיים.
- אסתטיזציה של הפוליטיקה האלימה- מצד אחד ביטול העבר ומצד שני חיוב העתיד.
- שתי התנועות הרוסית והאיטלקית נלחמו בעבר שתיהן ולכן לא ראו שוני בין השתיים.
- הפוטוריזם מחייב דינאמיות ואקטיביזם אלו הם ערכיו החשובים וזה מתקשר עם תפיסתם את הזמן- אנשי ההווה חיים בעבר ומשום כך הם משותקים. בגלל ההיסטוריה והתרבות.
- הפוטוריסטים זיהו אומנות עם חיים ולכן הנגידו בין ההיסטוריה לחיים.
- לדידם של הפוטוריסטים האומנות עושה את ההיסטוריה כאן ועכשיו ולכן האומנות הנכונה היא אומנות הפעולה.
- ככל שהתביעה להתנער מהעבר הפכה רדיקלית יותר כך  גברה  הסלידה מההיסטוריה כאלמנט מגבש של לאומיות.
-  דחיית העבר הייתה דחיית הסטאטיות , ואת החלופה הדינאמית מאפיינת האלימות שהפכה מאות מחאה לאפיון פוליטי.
- צורות המחאה הפכו מביטוי מוסרי ואידיאולוגי לביטויים אסתטאיים המעוצבים כמיתוס פוליטיים
- הם מרדו במושג התבונה וטענו כי יש להביט באופן אסתטי במציאות ואם מציאות זו אינה תבונתית והאדם לא מונע על ידי תבונתיות אז התבונתיות איבדה את כוחה. לכן יש לפנות אל האדם בשפה לא רציונלית.יש ליצור מתאם בין האדם הבלתי רציונלי לעולמו הבלתי רציונלי באמצעות מיתוס כי המיתוס נועד לאחד בין האדם לעולמו.
- הפוטוריסטים יצרו מיתוסים כמו: המכונית הדוהרת, האדם החדש, הטכנולוגיה ההרואית, המלחמה הטובה.
- ךהיות אותנטי פירושו להזדהות עם קצב העולם המודרני.  ממבט בלתי אמצעי אסתטי בעולם ולא ראיה של תובנות ומחשבה.
- המציאות המודרנית הפכה למיתוס חדש ועל מנת להקל על ט=קליטתו הוא הואנש בדמות מוסיליני.
- מוסיליני היה למיתוס – ראש מחושב, סנטר ישר, העיניים המהירות. מיתוס המנהיג של מוסליני גוייס ליצירת מיתוס גדול יותר והוא המודרניזם.
- באמצעות המיתוס רצו לעצב אדם חדש שיהיה מזוהה עם המציאות המודרנית.
- המודרניות של האדם החדש מתבטאת בתודעת הניהליזם ובתודעת הטכנולוגיה המוהווה יסוד מוסר בעידן המודרני.  הזהות הזאת מפרידה בין האדם החדש והפוטוריסטי לבין איש האתמול.
- הפוטוריסטים טוענים כי שהמציאות היא דינמית ושום רגע אינו דומה לקודמו ולכן האמיתות של אתמול הם כבר שקרים היום.
- הפוטוריזם לא היה שמאל ולא היה ימין.
- מרינטי אמר שהצורה היא הנתונת הפוליטיקה היא שולית אצלו. האידיאולוגיות השונות הן חלופות לדידו של מרינטי.
- האופי הדינמי של הפוטוריזם מחייב מסדר פוליטי שלא קופא על שמריו גם לאחר מיסודו.
כאן הייתה הבעיה בין הפוטוריזם לפאשיזם.
-          מוסליני ניטרל את מרינטי אחר מינוייו כשמינה אותו לראש האקדמיה הפאשיסטית.
-          - הפוטוריסטים התקבלו בברכה אך מרגע שנגמרה המהפיכה והם רצו להמשיך אותה הם מצאו את עצמם מחוץ לממסד. הממסד שכונן סדר חדש לא יכל להרשות לעצמו להשאיר את הפוטוריסטים בתוכו. בתרבות הפוליטית הדינאמית שיצרו הפוטוריסטים הם לא יכלו להשתלב בדפוסי משטר טוטאליטריים אך הם תרמו רבות לעלייתו ויצרו בתוכו סמלים ומיתוסים רבים כמו מיתוס המנהיג.
-          - מדינה ללא אלימות ומלחמות אין לה מקום בשביל הפוטוריסטים.

סיסמא פוליטית של הפוטוריסטים: "המלחמה היא ההיגיינה היחידה של העולם.
 הפוטוריזם חשבו כי כניסתב של איטליה למחלחמת העולם הראשונה תהיה הצטרפות למודרניזם.
הדם הוא שמספק את התנועה לגלגלי ההיסטוריה
-          מוסליני החל לאמץ את התבטאויותיו ועמדותיו של מרינטי בצורה של פטריוטיזם מהפכני.
-          - שניהם לחצו על כך שעל איטליה להכנס למלחמה והם סחפו רבים אחריהם.
-          פרוץ מלה"ע הראשונה הייתה שיא הפוטוריזם אך כשהוסגה המטרה הדחף נעלם.
-          בתחילה עיצב מוסיליני את פעולתו בהתאם לקו הפוטוריסטי הוא דרש האת היעלמותם של הסנט והמלוכה.
-          באיזור 1919 מוסיליני ומרינטי התקרבו מאוד ומרינטי היה למספר 2 ברשימה הפאשיסטית.
-          אורגנה התערוכה הגדולה שראינו בכיתה ומוסליני ומרינטי ניסו להפוך הפיכות ה=בכל מקום שנקרה בדרכם.
-          אחרי הכשלון מוסליני החליט לפעול להרחבת קהל הבוחרים ופנה לבורגנות לשמרניים ולמלוכה. ולאפיפיורות..
-          המהפכנות הפוטוריסטית התחלפה בממסד פאשיסטי שנאלץ לעשות פשרות פוליטיות.
-          מרינטי חשב שהפאשיזם נעשה שמרני בשבילו ונגלו בינו לבין שותפיו חילוקי דיעות.
-          מרינטי ביקש לשלב בין האנרכיזם ללאומיות במושג שטבע הלאומיות האנרכית.
-          הפוטוריזם בישר את הפאשיזם: מיתוס המנהיג נבנה על פי החזון הפוטוריסטי.
-          הפוטוריסטים שאפו לגייס את מיתוס המנהיג של מוסליני כדי להשפיע על מוסליני עצמו.  הם שאפו לגיוס של מיתוס על מנת להפעיל אידיאולוגיה.
-          בנחישות לרדת לרחובות, בנחישות לכפות את דעותיהם,  לסתום את פיות המתנגדים, לא לפחד ממהומות או ממריבות, בצימאון לחידוש ובתשוקה לשבור כל מסורת, בתהילת הנעורים, בהרס הישן וןהאקדמיה והספרות וההיסטוריה.

No comments:

Post a Comment