Thursday, September 8, 2011

סיכום שיטות מחקר

סיכום שיטות מחקר

להלן תמצאו סיכומים של הקורס שיטות מחקר א'. הקורס שיטות מחקר סוקר את היסודות הבסיסיים של שיטות המחקר האקדמאיות בתחום מדעי החברה. בין הסיכומים של שיטות מחקר תמצאו סקירה של מושגים בשיטות מחקר וכן את נושאי המדידה, דגימה, מערכי מחקר, איסוף מידע, , סקרים. בסיכומים של שיטות מחקר תמאצו כמו כן גם סיכומים אודות הטיות  אפשריות בסקרים ושאלונים וכן סוגי שאלות שונים בסקרים. לבסוף תמצאו סיכומים בשיטות מחקר אודות  אינדקסים וסולם ליקרט.
שיטות מחקר הוא קורס פשוט יחסית אך הרבה סטודנטים מוצאים כי הדיון אודות שיטות מחקר עלול להיות מייגע והקורס על שיטות מחקר, שהוא בדרך כלל קורס חובה, עלול להיות קורס תקוע ומעצבן בעבור הרבה מאוד אנשים שצריכים ללמוד שיטות מחקר בתחומים האקדמיים השונים שבהם הם עוסקים. אבל שיטות מחקר לא חייב להיות קורס משמים, ובהכנת הסיכום של שיטות מחקר א' ניסו לעזור לכם לעבור את הקורס בצורה כמה שיותר יעילה ונעימה ושתהיה גם מעניינת, כי בסופו של דבר שיטות מחקר כאמור לא חייב להיות כל כך גרוע ושיטות מחקר זה בסופו של דבר עניין די חשוב בכדי להבין איך לפעול במסגרת התחומים השונים שמחייבים את הלימוד של שיטות מחקר כקורס חובה. בהצלחה!סיכום שיטות מחקר

No comments:

Post a Comment