Sunday, April 15, 2012

סיכומים בהיסטוריה: צרפת בין שתי מלחמות עולם


סיכומים בהיסטוריה: צרפת בין שתי מלחמות עולם
·         למרות ההצלחה האדירה במלחמת העולם הראשונה, לצרפת היה טראומה אדירה: מספרי ההרוגים היו אסטרונומים.
·         רמון פולקארה: עו"ד, נמוך, ליברל לכאורה, לאומני. "יש 39 מיליון צרפתים, אבל למעשה יש 100 מיליון צרפתים" => האימפריה. הצרפתים הבינו שמתישהו יהיה הסיבוב הבא והתחילו להתכונן לשם: לדוג' בניית רכבות ללא הגיון כלכלי אבל שאמורים להעביר צבא.
·         ההתייחסות הלא אינטגרטיבית של צרפת: אם רוצים שכולם יהיו פטריוטים צרפתים, כדאי לקרב אותם למדינה: לא נתנו זכויות בכלל => אינדיז'נט, שיטת עבודות הכפייה, אי-מתן אזרחות,
-          הו צ'י מין: כשהיה בצרפת כתב את מסמך "8 הנקודות": זכויות בסיסיות. הלך למשרד החוץ וזרקו אותו מכל המדרגות.
·         כמויות כסף אדירות שהגיעו מגרמניה בהסכם ורסאי. היה אינפלציה ענקית:
-          עזר לייציבות הממשל.
-          הביא אנשים רבים לפריז שהפכה מרכז תרבותי וזול.
-          הדבר היה מסוכן מאוד מבחינת כלכלי.
-          במשבר העולמי הצרפתים החליטו להשאר עם סטנדרט הזהב וכך הלכו וירדו.
·         חבל ארור: כיבוש חבל ארור ב-1923. הצרפתים רצו לכות בגרמנים. בפועל, הדבר גרם לצמיחת הלאומיות בגרמניה.  
·         החלקאות הצרפתית הייתה פרימיטיבית (ב1940, עדיין משתמשים בסוסים כאשר כל העולם כבר עבר מזמן).
·         אליטיזם אדיר בחברה הצרפתית (מערכת החינוך המעולה הייתה מיועדת בעיקר לאליטות, והיו יחסית מעט)
·         צרפת משקיעה בצבא: המון כסף הולך לצבא.
-          קו מז'ינו: גדר משוריינת עם מערכת בונקרים מול גרמניה.
-          לימים, כשמסרו את גבול צ'כיה הדבר לא היה רלוונטי.
·         פוליטיקה:
-          השמאל והימין לא מצליחים להתאחד בעצמם. י
-          בפברואר 1944 מרד פאשיסטי על רקע יהודי.
-          בצרפת הייתה המון אנטישמיות. יותר מגרמניה. לה פרנס ג'ויי – מי ששולט בצרפת מאז המהפכה זה היהודים. הרוטשילדים שולטים בכלכלה. אלכסנדר סטביצקי מכר איגרות חוב שלא היה להם כיסוי => העסק התפוצץ. הפאשיסטים מגיבים לפרשת סטביצקי: הרפובליקה הצרפתית הרקובה צריכה ליפול.
-          היו 5 תנועות פאשיסטיות: היה פילוג, והם לא הצליחו להפיל את הרפובליקה, אבל הצליחו לחסל אותה מבחינה תודעתית. עשו מסע של דה-לגיטימציה שטרם לנפילת צרפת. לרפובליקה לא נותרה עוד לגיטימיות בעם.
·         עליית וישי: פיליפ דה-פן, העלה משטר פאשיסטי.
·         1935 ממשלה שהונהגה ע"י סוציאליסט יהודי: לאון בלום. ממשלה של חזית עממית, במטרה לעצור את הפאשיסטים (על רקע גרמניה, על רקע המרד ב34).
·         ניסו לעשות רפורמות: היו מעט מדי, וקצת מדי.
·         העיתונות הצרפתית: "טוב יותר עם היטלר, מאשר עם בלום"=> שנאו את היהודים.

No comments:

Post a Comment