Friday, September 2, 2011

קלר - הפוטוג'ורנליזם המוקדם


Keller U., "Early Photojournalism,"


מה היה אופי צילום העיתונות עד 1890?
הצילום עד 1890 היה איטי ומסורבל. רק אירועים חשובים ודרמטיים סוקרו. התמונה שהגיעה לעיתון לא הייתה מיידית ולא רלוונטית באופן עכשווי. המכשירים ששימשו את הצלמים היו לא יציבים ודרשו מיומנויות מיוחדות ותנאים מסוימים (שלא תמיד התקיימו). המגוון של הנושאים היה צר מאוד ומעט אנשים עבדו במקצוע (לא השתלם מבחינה כלכלית) או שהתמחו בצילום עיתונות. העיתונים העדיפו איורים בשלב הראשוני של סיקור ידיעה.

מהם 3 המרכיבים שאפיינו את התפתחות צילום העיתונות?
תשובה: צילום חצי גוון (שיפר מהירות ואיכות צילום), מעמד משופר לצלמי העיתונות (קרבה לאירועים ולמנהיגים) והקמת סוכנויות צילום (סיקור נרחב ומגוון במקומות שונים בו זמנית).

כיצד צילום בחצי גוון גרם למהפך בצילום העיתונות?
צילום מפותח יותר, עיבוד ופיתוח מהירים, קיצור זמנים וטווחים. העיתונים קיבלו תמונות רבות יותר בזמן קצר יותר והכירו בחשיבותן. לא היה צורך ברפרודוקציה או איורים והסיקור התרחב למגוון רחב יותר של אירועים ותחומים.

כיצד השתנו מגוון נושאי צילום העיתונות, בעקבות מה?
מגוון התרחב בעקבות התפתחות טכניקת צילום בחצי גוון (מהיר וזמין יותר), ריבוי העוסקים והמתמחים במקצוע (יותר צלמים בשטח מסקרים יותר נושאים ומקומות), הכרה בחשיבות הצילום והצלם (בעיני המנהיגים) אפשר גישה נוחה ורחבה יותר לאירועים, סוכנויות צילום מסקרות מגוון נושאים בו זמנית. הצילום כבר לא רק של מלחמה אלא יותר סביבתי, עולמי וחברתי. גם צילומים אישיים של מנהיגים או מצביאים התאפשר בעקבות ההתרחבות של צילום העיתונות.

כיצד השתנה מעמד צלמי העיתונות?
ממעמד של מעטים, בתחום שאינו מבוקש או מתגמל בהתאם, הפכו הצלמים בעקבות השינויים לעיל למעמד עוזרים אישיים, גורמים הכרחיים בכל אירוע משמעותי, בעלי זווית ראייה הטובה ביותר ובעלי מגוון אפשרויות של סיקור והתמחות.כיצד התפתחו סוכנויות הצילום ואיזה ז'אנר יצרו?
בעקבות עליית הביקוש לסיקור ממקומות שונים בו זמנית באופן מיידי, עלה מספר הצלמים העוסקים בעיתונות וסוכנויות צילום נפתחו כדי לספק צלמים לאירועים שונים. היה יותר משתלם לשכור צלם מסוכנות במקום להחזיק צלם במשרה מלאה בחלק מהעיתונים או מוסדות.
No comments:

Post a Comment