Friday, January 20, 2012

המהפכה הקופרניקאית של קאנט


המהפכה הקופרניקאית של קאנט:
·         המהפכה הקופרניקאית של קאנט: כדי להבין את הבקבוק נצטרך להבין את מה שהוא היה לפני כן. כדי להבין זאת אנחנו חייבים להיות מושפעים מהבקבוק. קאנט אומר שמושא המחקר לא צריך להיות הבקבוק,  אלא התודעה שלנו כפי שהיא רואה את הבקבוק. את התודעה הזו ניתן לבסס היטב. אפשר לדעת את עולם התופעות כפי שהוא מתרחש במחשבותינו, אבל לא את הסיבות הראשוניות של הדברים כפי שהם בעולם. הקונסטרוקציה של הדברים בתודעה היא הכרחית ולא ניתנת לספק. אידיאליזם טרנצנדלי
·         יחס אובייקט-סובייקט בפילוסופיה עד קאנט: כל הפילוסופים חשבו שהאובייקט מכונן את הסובייקט (לדוג' אלוהים מכונן את האדם). הם ניסו להכיר את האובייקט לפני שהוא מצליח לכונן אותי. קאנט אומר שיש כאן סתירה: לא יכול להיות שאתה מנסה להכיר משהו לפני שהוא כונן אותך אם אתה כבר כאן. מה שצריך להיות: הסובייקט צריך לקבוע את האובייקט.
·         ברקלי (אידיאליזם סובייקטיבי): האמין שאין כלום חוץ ממה שיש בתודעה שלנו. האובייקט לא קיים בלעדי. קאנט טוען טענה שונה (זה מה שהוא הדגיש בהוצאת המהדורה ה-2).
·         יום: הכרותינו מכוונות עצמן לפי המושאים. עפ"י קאנט יש להפוך את הכוון: המושאים חייבים לכוון את עצמם לפי הכרתנו. המושאים כבר נמצאים מכוונים אלי. האינטואיציה הקנטיאנית היא שהתופעות כולן הן ביחס אלי: התופעה אינה נמצאת בפני עצמה אלא רק בהכרתנו. הסובייקט 'נסגר' בפני עצמו.
·         בעייה אינטואיטיבית שעולה: בעיית הסוליפסיזם.
·         "המהפכה הקופרניקאית" כדוגמא להיפוך: מכדור הארץ במרכז לכדור הארץ כאחד מהרבה. כך היפוך בתפיסת ההכרה.
·         הבעיות והמתחים בין הרציונאליזם לאימפריציזם מתבטלות בגלל שהמושא אינו עוד המרכז אלא האדם.
·         1710: איטלקי בשם ויקו כתב ספר בשם "המדע החדש" בו הוא כתב ראיונות דומים. אז הוא לא היה מוכר.
·         במבוא להוצאה השנייה: המטאפיזיקה הייתה המדע הראשוני ולמרות זאת היא לא מצליחה לעלות על הדרך המדעית. מדעי הטבע הצליחו למצוא את המתודה להתקדמות באמצעות מושג ההתנסות, הלוגיקה והמתמטיקה מצאו את עקרונותיהם. קאנט מציע דרך בה המטאפיזיקה עולה על דרך המדע => הוא ישתמש במתמטיקה, בלוגיקה ובמדעי הפיסיקה המודרניים כדי להוכיח את המטאפיסיקה.  קאנט נותן ערך למהלך ההיסטורי הארוך שהסתיים בלי פתרון למטאפיזיקה, העת היא עתה: כי עתה יש התחדשות אדירה גם בתחומים הרבים שהוא מגייס לטובת מפעלו (התודעה של עידן הנאורות: היינו טמבלים ועכשיו התבגרנו).

No comments:

Post a Comment