Tuesday, January 31, 2012

לימוד פילוסופיה – איך ללמוד פילוסופיה

הרבה אנשים שמתחילים, או אפילו מתקדמים, עם לימוד פילוסופיה שואלים את עצמם במוקדם או במאוחר מהי הדרך הנכונה, או לפחות הטובה, ביותר ללמוד פילוסופיה? נדמה שאין תשובה ברורה כל כך על השאלה איך ללמוד פילוסופיה, לפחות לא תשובה שנכונה בעבור כל מי שלומד פילוסופיה, וברור כי לימוד פילוסופיה היא משהו אישי שצריך להתאים לאדם ולמקום בחייו ונפשו שבו הפילוסופיה פוגשת אותו.

אולם עדיין יש כמה שאלות שבכל זאת ניתן לדון בהם בכל מה שקשור בלימוד פילוסופיה. הרבה אנשים חושבים כי צריך ללמוד פילוסופיה באופן כרונולוגי, כלומר להתחיל עם ראשית הפילוסופיה בפילוסופיה היוונית ולהמשיך משם באופן שיטתי. אף על פי שהפילוסופיה היוונית היא מבוא מצוין אל לימוד פילוסופיה, לא בטוח שצריך בהכרח לכסות את כל הפילוסופיה היוונית ולהבין אותה לאשורה לפני שממשיכים ללמוד פילוסופיה גם מתקופות וזרמים אחרים.
לימוד פילוסופיה הוא, בסופו של דבר, מן תהליך של פינג-פונג שבו אתה נע ונד כל הזמן בין תקופות וזרמים בפילוסופיה וחוזר אל דברים שוב רק בכדי להבין אותם אחרת על רקע ההבנה שרכשת בתחום דרך העמקה בלימוד פילוסופיה. הדרך הנכונה, לפחות בעבור אנשים מסוימים, ללמוד פילוסופיה היא פשוט לשוטט יחסית באופן אקראי על פני הוגים ותקופות. אין זה אומר שאי אפשר להתעמק בהוגה מסוים או אפילו תקופה מסוימת בפילוסופיה, אך כן צריך להביא בחשבון כי לימוד פילוסופיה הוא תהליך שאינו נגמר שבו נבנים נרטיבים, הקשרים והשוואות ככל שמתקדמים, ועל כן לגוון את הקריאה והמפגש בייחוד בשלבים הראשונים של לימוד פילוסופיה בכדי שאפשר יהיה להעמיד דברים בהקשרם.

שאלה אחרת בהקשר של לימוד פילוסופיה היא האם צריך לפנות אל לימודיפילוסופיה מסודרים במוסד אקדמי בכדי באמת ללמוד פילוסופיה. גם כאן התשובה מורכבת ותלויה מאוד באישיות של האדם שלומד פילוסופיה. אין ספק כי לימוד פילוסופיה במסגרת אקדמית יכול להיות מאוד מועיל ומפרה, אבל יש בו הקרבה של מידת העצמאות והחופש המחשבתי שניתן להפעיל כאשר פונים ללמוד פילוסופיה. שוב, גם כאן אין תשובות נכונות, יש מי שצריך שיוליכו אותו דרך היער כאשר הוא פונה ללמוד פילוסופיה, ויש מי שמעדיף שיטוט אקראי בו ומציאת דרך אישית של לימוד פילוסופיה.

No comments:

Post a Comment