Wednesday, January 11, 2012

קאנט: הלוגיקה הטרנסצנדנטלית

הלוגיקה הטרנסצנדנטלית     
בפעם שעברה עסקנו במושג החלל של קאנט- החלל כהסתכלות. ההבחנה בין הסתכלות ומושגים, והנימוקים של קאנט המתחלקים: לבירור מטאפיסי (החלל כהסתכלות ולא מושג), ובירור טרנסצנדנטלי (החלל כהסתכלות אפריורית הוא תנאי הכרחי לאפשרותה של הגיאומטריה כמרכיבה אפריורי).
קאנט אינו מקבל אידיאליזם מוחלט, בגלל שהוא מקבל את הממשות האמפירית. עמדתו של קאנט אינה אומרת כי אין דבר כזה חלל וזמן במובן אפריורי. עבור קאנט אין לנו יכולת להתנסות בדברים אחרים. אך הממשות של הדברים קיימת רק באפשרויות ההכרה של האדם. החלל והזמן עבור קאנט אינם אשליה.
כפי שאמרנו בהקדמה לקאנט, הלוגיקה מתחלקת לאנליטיקה ולדיאלקטיקה (החלק הביקורתי יותר).
קאנט במבוא אומר כי ההכרה היא שילוב של הסתכלויות ומושגים. רק השילוב של השניים יוצר הכרה. הסתכלויות בלבד הן עיוורות, בעלות מבנה מאוד חלקי (תמונה שיש לנו ממנה רק נתוני חושים ללא מבנה שלם יותר). המושגים הם מושגים של המחשבה בלבד. כלומר, ללא תוכן שמתקבל מההסתכלות הם ריקים. שילוב השניים מהווה את ההכרה ואת הניסיון. (לדוגמה: בהסתכלות על הכיתה יש מבנה מסוים, יחסים חללים, אך אלו לא ניתנו לי מהאסתטיקה הטרנסצנדנטלית. על זה אנו מלבישים המשגה: יש אנשים בחדר, יש שולחן וכו'. מדובר בהמשגה, בחלקה אמפירית. ביסוד ההלבשה ישנם מושגים טהורים, שהם הפונקציות עליהן אני מרכיב את הניסיון החושי להכרה או ניסיון).
דימויים (לא רק מהחושים – זהו שם כללי) מתחלקים למושגים ולהסתכלויות. המושגים  וההסתכלויות מתחלקים לאפריורי ואפוסטריורי.
רק שילוב של השניים מהווה את הניסיון ואת ההכרה. זה נובע מהסופיות של האדם. מכאן, אין לאדם הסתכלות שכלית טהורה בלבד.

קאנט לימד לוגיקה באופן קצת שונה משל היום.
הוא התחיל במושגים, משם עבר למשפטים, ומשם
לטיעונים. החלק הראשון של הלוגיקה
עוסק במושגים: 'אנליטיקה של המושגים'
ורק בסוף (החלק של הדיאלקטיקה)
עוסק בטיעונים.
הרעיון הוא לקשור את צורת החשיבה (את המושגים בראש ובראשונה) עם מה זה להיות מושא בכלל, עם השאלה מה זה להיות אובייקט. שעוסקים בלוגיקה בהיקשר הטרנסצנדנטלי אנו שואלים על הקשר בין המחשבה (הלוגיקה כמדע של המחשבה) לבין מה יכול להיות מושא שבו אני מתנסה. לכאורה מדובר בשני מושגים שונים: לוגיקה אחד, ושאלות אודות ההכרה והניסיון דבר שני. מדוע לחבר בניהן? קאנט מעוניין לחבר מכיוון שיש התאמה בין צורות החשיבה שלנו לבין הדברים שהם אובייקטים של הניסיון. ויותר מכך, כל הרעיון הוא למצוא התאמה בין הדברים עצמם לאופני החשיבה.
שפינוזה גם מתחיל ממושגי יסוד, מתוך תפיסה כי העולם הוא תבוני, ולכן חייבת להיות התאמה בין סדר העולם לאופני המחשבה. קאנט לא חושב שיש זהות מוחלטת שכזאת, אך הוא חושב שבתחום הניסיון יש מקום לשכל (רק שהוא מצומצם למה שיכול להינתן לי בהסתכלות). יש תבניות חשיבה שחייבות להיות קשורות לחלל ולזמן, אחרת לא יהיה לנו ניסיון (זהו אלמנט רציונאליסטי באופן ברור, אך מוגבל לאופן ההתנסות). ע"י המשגה בלבד לא ניתן להגיע לתפיסה של העולם, ההמשגה כלה אך ורק על הניסיון (ולכן לא נאמר שום דבר על הדברים כשלעצמם). המושגים חלים אפריורי לכל הדברים בניסיון שלנו.
בשלב הראשון קאנט אומר: איך אני יודע מהם המושגים, אבני הבניין של יצירת מושגים? אנו מקבלים אותם מהמשפטים. אנו מחלצים מהמשפטים, למשל, אופן שבו אנו מקשרים בין נשוא לנושא. יש לנו מספר צורות שיפוט של משפטים: יש משפטים של יחס, כמות, אופניות ואיכות.
בשלב השני: מתוך צורות המשפט אנו מחלצים פונקציות קישור, ואלו אותן הפונקציות הקושרות הסתכלויות ויוצרות מהן מושג. אנו מחלצים אדום מתוך משפט יחס מסוים, ועגול ממשפט אחר – ויחד הם מתאחדים על אובייקט מסוים: תפוח. בנוסף, ישנן פונקציות לוגיות שהן אלה היוצרות את האיחוד במשפט, ואותן הפונקציות הן המתפקדות ביצירת מושגים! אותה פונקציה ליצירת משפט וליצירת מושג! האופן שבו אנו מבינים א' הוא ב', משמש אותנו שוב בכדי ליצור את המושגים של אדום ותפוח ולקשר ביניהם.
ביקורת על קאנט: החלוקה ל-12 צורות קישור (קטגוריות) נתפסת קצת כשרירותי וחסרת הצדקה. ביקורת שנייה: עד כמה מוצדק לטעון כי מדובר באותה פונקציה ממש (אולי מדובר בפונקציות דומות).
עד כאן הדדוקציה המטפיסית. המהלך הנוסף, הוא למעשה המהלך המרכזי: הדדוקציה הטרנסצנדנטלית
הרעיון הוא להוכיח שללא הקטגוריות, ללא מושגי השכל הטהורים, לא יכול להיות משהו שהוא מושא (אובייקט) של הניסיון.
כאמור, בכל התנסות יש מרכיב הסתכלותי ומרכיב שכלי, ורק בגלל המרכיב השכלי אני מבין שיש לי הסתכלות של משהו. זהו מושא של הניסיון. בלי הקטגוריות לא יכול להיות מושג של הניסיון, אלא יהיה לי רק הסתכלות עיוורת חסרת משמעות.
הרעיון הוא שכל דימוי שלי, מחויב שתהיה לי את האפשרות לחשוב על הדימוי כדימוי שלי. תנאי לכך הוא קיומן של הקטגוריות, זאת בכדי ליצור קישור שלו איתי. 


No comments:

Post a Comment