Monday, January 2, 2012

ממשל רב שכבתי - סיכום


ממשל רב שכבתי
פדרציות
במדינות רבות יש ביזור סמכויות רב כלפי מעלה ומטה. במדינה המודרנית יש רשת סבוכה של ארגונים של הממשל המרכזי, של שלוחותיו ושל ממשל מקומי. כל ארגון מבצע תפקיד שונה, כגיוס משאבים מהאזרחים. הארגונים של המדינה מנסים לספק לאזרחים שירותים. הם מנסים ליצור תמיכה במערכת. כולם מהווים מכלול, הכולל בתוכו סוגים שונים של יחסים בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי.
שלטוןפדראלי – חלוקה של ריבונות בין שלטון מרכזי לבין ממשל שהוא תת לאומי. הרעיון הוא חלוקת הריבונות. יש חלוקה ממוסדת של סמכויות, מהותית שבה הרמה הפדראלית אמנם יכולה לנגוס אך אינו יכול לקחת את מה שלא שייך לו. על פי רוב במדינה פדראלית יהיה בית עליון שבו ייוצגו המדינות החברות בצורה שווה או מוטה לטובת המדינות הקטנות בפדרציה. פעמים רבות תהיה חוקה במדינה פדראלית ולו משום שחייבים מסמך המייסד ומסדיר את מערכות היחסים בין השלטון המרכזי למדינות.
כאשר מדברים על פדרליזם מדברים על עליונות לשלטון המרכזי בניגוד לקונפדרליזם אשר בה ליחידות המרכיבות אותה יש עליונות על השלטון המרכזי (דוגמת האיחוד  האירופי).
אין הרבה פדרציות בעולם, אולם רוב המדינות הפדראליות הן גדולות ורבות אוכלוסין – ארצות הברית, ברזיל, קנדה, אוסטרליה, הודו. לרוב הפדרציה נוצרת על ידי צירוף של מדינות קטנות יחדיו. דוגמה נגדית היא בלגיה בה הפדרליזם נוצר מתוך האוניטריות.
אחת הבעיות בפדרליזם היא חלוקת הסמכויות. כאשר מחלקים הסמכויות מראש, יוצרים נוחות כלשהי. גם חלוקה לביטחון ונושאים חברתיים יש בהכרח התנגשות. כאשר רצו לקיים בארצות הברית את רעיון השוויון בין הגזעים היו צריכים לשלוח כוחות בסמכות המשטר הפדראלי להתערב במדינות בדרום שלא רצו ליישם את החלטות בית המשפט שנבעו מהתיקון לחוקה.
מדינה פדראלית תהיה בעלת בית משפט חוקתי שיהיה בורר בין הסמכויות של המדינות לבין הסמכויות של המדינה הפדראלית. יש קשר חזק בין השניים.
בפדרליזם יש עדיפות לשלטון המרכזי. (ארה"ב, ברזיל, קנדה, אוסטרליה, הודו)
סין ובריה"מ מכנות עצמן פדרציות אבל חלוקת העוצמה בין השלטון המרכזי לבין השלטונות המקומיים היא מעטה מאוד יחסית.
ממשל רב שכבתי: חלוקת סמכויות אנכית.
ממשל פדראלי מול אוניטארי: צרפת היא אוניטארית, שיש לה רשויות מקומיות.
היווצרות הפדרציות
·         רב המדינות בעולם היו בעלות פדרציות עם מאפיינים משותפים ולאחר מכן התאחדו למדינות
·         בלגיה לדוג' היא מדינה שהייתה אוניטרית ורק לאחר מכן הופרדה בכוונה לפדרציות.
הקשר בין הפדראליות לבין מאפיינים אחרים של המדינה: סביר שבמדינה פדראלית תהיה חוקה, יהיה בית משפט חוקתי, בית מחוקקים בי-קמרלי (עם ייצוג למדינות).
קונפדרציה
היחידות המרכיבות אותו הן בעלות העליונות על השלטון המרכזי. (האיחוד האירופי).
יתרונות וחסרונות הפדרליות:
·         יתרון של גודל: יותר כח (גם צבאי, גם כלכלי וכד') יחד עם יתרון של קוטן המאפשר גישות לכל יחידה.
·         מקצר את המרחק בין האזרח לבין רשויות השלטון.
·         יתרון של גיוון: אפשר לקיים מדינה עם מאפיינים אתניים שונים מאוד (בלגיה). פלורליזם תרבותי.
·         חסרון של יעילות. חוסר אפקטיביות כתוצאה מבלימה של הרשויות.
·         מרכז האחראיות הוא לא ברור: אם יש בעיה לאזרח, או שיש מחדל, לא ברור מי נותן פתרון. דברים "נופלים בין הכסאות".
·         פדרליזם בנוי על עקרון טריטוריאלי: פעמים רבות ההבדלים בין הקבוצות אינם טריטוריאלים בכלל. ורק מקשים על הייחודיות של הקבוצות.
ההסדר הפדראלי בנוי על פשרה. בתוך הפדראליזם מובנה קונפליקט. יש התנגשות ממשית בחיי היום-יום בין הרמות. לעיתים יש חלוקת סמכויות ברורה (רשיון נהיגה), ולעיתים לא. לאורך זמן התלות ההדדית של היחידות הפדרליות הולכת וגדלה => התחזקות של המרכז על חשבון היחידות הפדראליות.
·         כלל הכוח מרוכז בשלטון המרכזי. יש האצלה של סמכויות לרשויות המקומיות, אך לא כהסכם ממוסד הנותן כוחות לרשויות המקומיות. (בריטניה, כמודל האוניטרי האידיאלי. אפילו לה יש נטיות לפזר עוצמה)
·         ממשל מקומי: עיריות, מועצות איזוריות.
·         בכל המדינות יש ממשל מקומי (גם בפדרציה ה-state, וגם בממשל האונטרי).
·         שלטון מפלגתי: באירופה מדובר בשלטון יותר פוליטי מפלגתי. במדינות מסוימות חלק גדול מהממשל המקומי אינו מפלגתי.
·         בחלק מהמדינות יש מיזוג של מערכת המשולבת עם השלטון המרכזי ויש כאלו הרחוקות יותר.
·         במה עוסק השלטון המקומי: שירותים, תשתיות, דיור, רווחה, חינוך.
·         מגמת ההפרטה של תפקודי הרווחה והשירותים הופכים את השלטון ממעסיק ואחראי לרגולטור.
·         שלטון מקומי ממוצא בצרפת 1500 תושבים. שלטון מקומי בבריטניה הוא 127,000.
·         יש יתרון לקוטן – קרבה, כולם מכירים, הצבעה מושכלת יותר וכד'.
·         חסרונות לקוטן: עלולה להיווצר אליטה מקומית שקשה להפילה מהשלטון. צורך להשקיע הרבה כספים במשאב שמספיק לאוכלוסיה גדולה יותר (לדוג' כיבוי אש).
מדינות אוטוריטאריות: קבוצות קטנות עם כח יוכלו בקלות להשפיע על השלטון (יווצרו יחסי פטרונז')
מדינות דמוקרטיות לא ליברליות: יכול להיות מצבים רבים, הכל תלוי במי עומד בראש הדמוקרטיה הלא הליברלית (לא כמו בדמוקרטיה ליברלית, שפחות משנה מי עומד בראש המדינה בגלל מערכת האיזונים והבלמים).

No comments:

Post a Comment