Saturday, January 7, 2012

מחשבה מדינית - הירודיטוס


הירודטוס (484-425 לפנה"ס) – הקדמה:
·         הירודוטוס נחשב ל"אבי ההיסטוריה". לא מעט ממנו הוא אגדות ומיתוסים אך יחד עם זאת יש אצלו דגש גדול יותר על האדם וניסיון לייחס לאדם מעין כוח מכריע בלא מעט מצבים.
·         הספר שלו מערבב היסטוריה. הוא מציג בחלקים שהם אגדה יותר מאמת, את התפיסה שלו, אותה אנחנו רוצים ללמוד. הוא רוצה ללמד בתחומים רבים, בעיקר הוא רוצה לעזור ליוונים לעצב את הזהות הלאומית וההיסטורית שלהם מול עמים אחרים. ספרו מתמקד במלחמה בין היוונים והפרסים, מלחמה של שנים רבות שלא היה ברור שיוון תגבר על פרס ובסופו של דבר היא כן גוברת. במידה רבה הספר בא להסביר כיצד היוונים כן התגברו על פרס ותוך כדי להסביר כמה טובים יותר המשטר וההרגלים היווניים וזוהי חלק מההצלחה, תפיסת החירות שהתפתחה ביוון.
·         ראיית האדם במרכז (ולא רק האלים)
·         עיסוק בהבדל בין הנומוס לפיסיס.
·         קנה המידה לחוק טוב הוא לא רק המסורת והדת אלא סטנדרט שניתן לבדוקו באופן שכלי/תבוני. מעבר מהדת והמסורת => לפילוסופיה.
דיון משווה בין משטר ההמון, משטר המעטים ושלטון יחיד (ההיסטוריות, ספר 3, סעיפים 79-83):
·         הדיון ההשוואתי הראשון בהיסטוריה הפורט יתרונות וחסרונות של משטרים. (גם אם לא היה אמיתי בעל חשיבות כי משקף את הדעה הרווחת באתונה של המאה ה-5 לפנה"ס)
·         הקדמה לויכוח: הסיפור מתרחש אחרי ששליט פרס נרצח ושליט שנראה כמוהו תפס את השלטון. אף אחד לא ידע שהוא תפס את השלטון. המדינה התנהלה מתחת לשליט הקיים בתפקיד עד שהדבר התגלה בידי שבעה אנשים מבין האצולה של החברה הפרסית שהחליטו להילחם נגד השליט שתפס את השלטון. השאלה אחרי הדחתו איזה משטר יש לכונן בפרס? לחזור למשטר יחיד, להפכו למשטר מעטים או לדמוקרטי.
שלושת הדוברים:
·         אוטניס:
-          מתנגד לשלטון יחיד: (1) הכוח משחית, ההנחה של טבע האדם העומד היא רע מטבעו. (2) השליט היחיד מרגיש מעל החוק (חוק האבות – המסורת), שמייצג תפיסה של צדק.
-          בעד שלטון הדמוס (דמוקרטיה): (1) שלטון העם מאפשר שוויון זכויות (שוויון בפני החוק – איזונומיה) ו(2) החוק כמגביל של השליט.
·         מגביזוס:
-          מתנגד גם לשלטון היחיד.
-          אבל מתנגד גם לדמוקרטיה: רואה את הדמוקרטיה כדבר שלילי מאוד כי להמון אין הכשרה וידע, הם פועלים לפי רגש, דחף, אלימות. תיווצר "עריצות הרב".
·         משטר מעטים הוא אידיאלי: (1) סיבה אובייקטיבית: נבחר מעטים שהם בעלי החכמה יותר מההמון הטיפש. (2) סיבה סובייקטיבית: השבעה יהיו חלק ממנו ולכן זה טוב.
·         דריווש:
-          נגד שלטון ההמון, וגם נגד שלטון המעטים. בעד שלטון היחיד: (1) בכל מקרה מגיעים למשטר של יחיד, כי קבוצות של מעטים יילחמו אחת נגד השנייה באופן קבוע. מציע לחסוך את הדרך והקשה ולהגיע ישר למעולה ביותר. (2) האדם החכם ביותר צריך לשלוט, עדיף אחד חכם מאשר הרבה.
-          הנחה שטבע האדם שואף לכח.
מה מחליטים?
·         בעת ההצבעה – חמישה מצביעים בעד משטר יחיד ושניים, המציעים של ההצעות האחרות מצביעים עבור הצעותיהם. אוטניס מבקש הזכות להיות אוטונומיה שלא קשורה לאף שליט וגם לא תהיה תחרות. צריך לבחור בין השישה הנותרים מי יהיה השליט הבא של פרס. הפור נופל על  סימן מאלוהים שלו יחכו השישה על סוסיהם ביער.
·         דריוש יוצר תכסיס (בעזרת הסייס שלו שמצליח לגרום לסוס להתפרע) שגורם לו להראות כאילו קיבל סימן משמיים. בכך הוא למעשה מתקרב לאותה מהות שאוטניס דיבר עליה.
·         המשמעות של דיון זה הוא הצגה בפני האתונאים על דעותיהם, ורמז לכך שמי שבשלטון כשליט יחיד, ידיו לעולם לא נקיות.
הירודטוס, "ההיסטוריות", ספר חמישי, סעיפים 91-92:
·         אנשי ספרטה קוראים לאסיפה, כיוון שיש בהם פחד שאנשים אתונה יהיו חזקים יותר מהם.
·         כדי להחליש את אתונה הם רוצים לבטל את הדמוקרטיה באתונה ולהנהיג שם שלטון יחיד או מיעוט. לדידם, דמוקרטיה נותנת לאנשים לפרוח ולהצליח ואילו שלטון יחיד מדכא את העם וגורם לעצירת כל התהליכים החיוביים הקורים במדינה.
·         החופש מחזק: כי אנשים עושים מתוך רצון.
·         השלטון הטירני מחליש: כי למרות שהוא לכאורה יותר יעיל, הפעילות מפחד פחות טובה.
·         על פי הירודיטוס יוון ניצחה את פרס בגלל שלא היה בפרס דמוקרטיה.
·         בני הברית של ספרטה כפי שמובא בטקסט של הירודוטוס פחדו שהדבר יהפוך לשיטה שבה ספרטה תשתמש גם נגד בני בריתה (ביטול הדמוקרטיה).
·         תשובת סוסיקלס הקורינתיי: הפיכת הדמוקרטיה לטירניה היא בניגוד לטבע. דימוי של
חוקי הטבע לדמוקרטיה. השוויון והחוק העליונים הם מהפיסיס.
סיכום הרודיטוס: טבע האדם רע, שואף לכח ומונע מאינטרסיים אישיים. (למרות שסוסיקלס הקורינתיי מייצג דמוקרטיה כפיסיס). המשטר הראוי זה הדמוקרטיה החופשית והשוויונית (יוון ניצחה בגלל זה במחלחמה).

No comments:

Post a Comment