Wednesday, August 8, 2012

פסיכולוגיה חברתית: בדידות

פסיכולוגיה חברתית: בדידות.

התחושה כי הכמות של החברים איתם אני באינטראקציה אינה מספיקה. התחושה כי הקשר אינו מספק או מתאים.
רוב האנשים מייחסים חשיבות גבוהה ליצירת קשרים חברתיים, אך לא כולם מצליחים ליצור יחסים חברתיים.
כמות של חברים מתייחסת לרשת של החברים ואילו האיכות של הקשר מתקשרת למידת האינטימיות עם החברים.
קיימים אנשים שהם אמנם לבד אך אין זה אומר שהם בהכרח בודדים. בדידות פרושה הרגשה של חוסר רצון מהמצב בו אתה נמצא.
לאנשים בודדים אין את אפקט הקונצנזוס השקרי, כלומר הם אינם חושבים שכולם בודדים כמוהם, הם אינם חושבים שאחרים דומים להם במצבם.
אדם בודד מרגיש כי הוא ברוב הזמן לבד, פחות יוצא להיכרויות (דייטינג), לרוב אנשים בודדים מרגישים בדיכאון, חוסר שביעות רצון, ביישנות.
הסביבה נוטה לשפוט אנשים בודדים כאנשים לא מסתגלים.

מדוע אנשים בודדים?
על פי הפסיכולוגיה החברתית, אנשים בודדים הם אנשים בעלי סגנון היקשרות נמנע, אנשים הפוחדים להיכנס ליחסים עם אחרים.
גישה אחרת של פסיכולוגיה חברתית אומרת כי בדידות נובעת במיומנויות חברתיות, ילד שאינו מצליח לתקשר עם אנשים אחרים לרוב מגיב בתוקפנות או בצורה מתכנסת עם עצמו. תגובות אלו מביאים לבדידותו.
חוסר של כישורים של מבוגרים מתבטא בעיקר בחוסר רגישות כלפי אחרים. אנשים בעלי חוסר מיומנויות חברתיות אינם מתעניינים באנשים אחרים ואינם קוראים נכון מצבים חברתיים.
מבוגרים בעלי חוסר מיומנויות חברתיות מאופיינים בחרדה וציפיות שליליות מקשר, דבר המגביר את אי הקבלה של אנשים חדשים לחייהם. לעומת זאת אנשים בעלי ציפיות חיוביות מקשר נוטים יותר לחבור לאנשים אחרים.

טיפול לבדידות.
חוסר בכישוריים חברתיים זו בעיה שאינה נפתרת מעצמה ולכן יש לטפל בבעיה.
טיפול קוגניטיבי:
בטיפול קוגניטיבי מתמקדים בקוגניציות של האדם. הקוגניציות של אדם בודד לרוב הם שליליות, אדם זה שם לב יותר למידע שלילי על עצמו ועל אנשים אחרים.
טיפול קוגניטיבי מנסה לשנות את התפיסות האלה אצל האדם (לדוג' אישה שחושבת שאנשים תמיד מסתכלים עליה, המטפל יגרום לה להבין כי אנשים כלל לא מתעניינים בה), דבר שני אותו ינסה המטפל הוא לשנות את התנהגותו של המטופל, כלומר המטפל והמטופל יעבדו על מיומנויות חברתיות תוך צפייה במיומנויות חברתיות של אחרים וניתוחם (מה מוצלח ומה לא מוצלח במיומנויות). בשלב השני לאר ניתוח מיומנויות חברתיות המטופל מתחיל ליישם את המיומנויות הללו על עצמו.
טיפול תרופתי:
השימוש בטיפול זה במקרים של בדידות לרוב יהיה במקרים של חרדה מאוד גבוהה.
אפקט זה של טיפול הוא מאוד מהיר וזול אך הוא מצריך נטילה ממושכת של תרופות. ברוב המקרים יש לשלב יחד עם הטיפול התרופתי גם טיפול התנהגותי. ברגע שניתן יהיה לראות שיפור במצב הבדידות ניתן יהיה לרדת במינון התרופות.

No comments:

Post a Comment