Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה


מבוא לפסיכולוגיה

הגדרת הפסיכולוגיה:
"המחקר המדעי של ההתנהגות והתהליכים המנטאליים" (שכליים, נפשיים).

תחומי הפסיכולוגיה (תיאורטיים):
·        פסיכולוגיה של האישיות – מבנה אישיות, תכונות אדם והאינטראקציה שלו עם הסביבה הפיזית והחברתית. מאפיינים של אדם שמבחינים אותו מאחרים, שהופכים אותו לאינדיבידואל שהוא, גישות תיאורטיות שמנסות להגדיר את המכלול. האם האדם טוב או רע מטבעו? עד כמה האדם ניתן לשינוי? עד כמה האדם אקטיבי או פסיבי בקביעת גורלו?
·        פסיכולוגיה חברתית – האופן שבו אנשים חושבים ומרגישים לגבי העולם החברתי שלהם. איך אדם משפיע על הסביבה ולהיפך. איך נוצרות אמונות? סטריאוטיפים? מה משפיע על הבחירות שלנו? חברים, בני זוג? מה קורה לאדם בתוך קבוצה? מחקרים על קונפורמיות שקשורים להיסטוריה גם.
·        פסיכולוגיה אבנורמלית – הפרעות נפש שונות, אבחונן והטיפול בהן. מה נחשב לאישיות בריאה?
·        פסיכולוגיהקוגנטיבית – תהליכים מנטאליים של שפה, חשיבה, זיכרון, קבלת החלטות, פיתרון בעיות. התהליכים הסמויים שמתרחשים.
·        פסיכולוגיה התפתחותית – התפתחות שלנו כבני אדם, איך מתפתחים שפה, חשיבה, צדק, מוסר.
·        פסיכולוגיה ביולוגית – תפקוד מערכת העצבים, ההורמונלית, הגנטיקה והקשר של זה להתנהגות. מצבים שונים של כאב, רעב, שובע, שינה, מיניות, משיכה.

מחקר על אלימות:
·        גישה ביולוגית – נבדוק אזורים במוח בהקשר הזה.
·        אישיות – מה הופך בנאדם להיות אלים. תורשה לעומת הסביבה.
·        חברתית – האם צפייה בתוכניות טלוויזיה אלימות משפיעה על רמת האלימות? יחס הסביבה לאלימות
מחקר על לחץ בתקופת המלחמה:
·        אישיות – איזה מאפיינים אישיותיים יש לאנשים שנטו יותר להילחץ?
·        ביולוגית – מה התהליך שקורה במוח בזמן לחץ?

תחומים יישומיים בפסיכולוגיה:
·        קלינית – טיפול באנשים עם מצוקה/קשיים בינאישיים, אבנורמליות.
·        שיקומית – אנשים שמתמודדים עם מוגבלויות שונות.
·        חינוכית – טיפול והדרכות הורים, ילדים, במסגרות של בי"ס.
·        ארגונית – ייעוץ ארגוני, ייעול עבודה, הנדסת אנוש.
·        מחקרית.
No comments:

Post a Comment