Saturday, September 15, 2012

מבוא קצר לפסיכולוגיה

מבוא קצר לפסיכולוגיה

הנפש הייתה מאז ומתמיד מושא להתעניינות ערה של בני אדם כבר מימי הפילוסופיה היוונית אך למעשה רק במאות השנים האחרונות נולדה הפסיכולוגיה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה כתחום מחקר הבודק את צפונותיו של נפש האדם ומנסה להבין מה גורם לנו לפעול. הפסיכולוגיה היא תחום רחב מאוד שאחת הדברים שמאפיינים אותו, ושאותם לא ניתן לומר על תחומים רבים בקרב מדעי החברה שאליהם משתייכת הפסיכולוגיה, הוא שתחום זה מתרגם גם לפרקטיקה בשטח והמחקר האקדמי בפסיכולוגיה מנחה את הדרך שבה מטפלים בבני אדם עם בעיות נפשיות שונות.

מהי פסיכולוגיה?
דומה כי אין תשובה אחת ברורה לשאלה מהי פסיכולוגיה. הפסיכולוגיה המודרנית כיום מחולקת לתחומים רבים ושונים זה מזה שכולם מנסים להציע תיאורים שונים של נפש האדם. החל מהפסיכואנליזה ועד לפסיכולוגיה קוגנטיבית או נוירופסיכולוגיה, הדעות לגבי מה מניע אותנו, כיצד ולמה אנחנו מתנהגים, מה משמעות הרגשות שלנו, כיצד אנחנו לומדים ועוד ועוד משתנות מאוד מגישה פסיכולוגית אחת לאחרת. ככלל, פסיכולוגיה היא כל עיסוק מחקרי בתחום נפש האדם, בין אם מדובר באופן שבו המוח שלנו עובד או האופן שבו אנחנו מתפקדים מבחינה חברתית (פסיכולוגיה חברתית).

מחקר פסיכולוגי
כתחום מדעי, הפסיכולוגיה מבוססת על מחקר העומד על כללים מדעיים. עם זאת, מאחר ולא מדובר במדע מדויק אלא במדע שעוסק בבני אדם, דבר בלתי מדויק בעליל, ספק אם ניתן לקרוא לפסיכולוגיה מדע של ממש. כך, המחקר הפסיכולוגי ניצב בפני קשיים רבים כאשר הוא מנסה להשליך מקבוצת נבדקים אחת על כלל החברה האנושית. כמובן שאין את הבעיה הזו בתחום הפסיכולוגיה שיותר נוטים לכיוון הביולוגיה, אך בתחומים רבים אחרים של המחקר ישנה בעיתיות גדולה עם מחקרים פסיכולוגיים שצריך לתת עליה את הדעת. בסופו של דבר הפסיכולוגיה עוסקת בבני אדם שהם שונים ונבדלים זה מזה בכל כך הרבה דרכים עד שקשה לערוך מחקר שיהיה תקף לגבי כל בני האדם.

כאן באתר תמצאו מאגר של דיונים שונים תחת הכותרת "מבוא לפסיכולוגיה" שיתנו לכם הצצה ודריסת רגל ראשונה בעולם המופלא הזה של נפש האדם.

מחקר פסיכולוגי

No comments:

Post a Comment