Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: הפסיכולוגיה של התפיסה

מבוא לפסיכולוגיה: הפסיכולוגיה של התפיסה

הנושא של תפיסה הוא אחד הנושאים שמעסיקים את הפסיכולוגיה המודרנית מראשיתה. השאלה כיצד אנחנו קולטים ומפרשים גירויים מהעולם החיצוני היא אולי אחת השאלות החשובות ביותר שהפסיכולוגיה שואלת את עצמה. כאן נסביר מעט אודות הנושא של תפיסה ותיאוריות תפיסה, תיאוריות זיהוי ועל הנושא של חישה. תוכלו לקרוא עוד על נושאים אלו באסופת מאמרי "מבוא לפסיכולוגיה" באתר טקסטולוגיה או "מבוא לפסיכולוגיה" כאן באתר סיכומים.

הנושא של הפסיכולוגיה של התפיסה מתחיל בתחום של החישה. חישה היא למעשה הדרך שבה אנחנו קולטים מידע מהעולם שסביבנו. יש לנו שפע של אמצעי חישה (חמשת החושים) שמזרימים אלינו מידע כל הזמן והשאלה שנשאלת היא מה ואיך אנחנו עושים עם המידע שאנחנו מקבלים דרך אמצעי חישה שונים. שאלת הבסיס של החישה מתקשרת אל הנושאים הבאים שלנו: תפיסה, זיהוי וקשב.

תיאוריות תפיסה
תיאוריות תפיסה הן תיאוריות בפסיכולוגיה המנסות להסביר את הדרך שבה אנחנו תופסים ומפרשים מידע שנקלט דרך אמצעי החישה שלנו. ישנן תיאוריות תפיסה רבות בפסיכולוגיה ודומה כי התחום עדיין לא הגיעה לתמימות דעים בנושא זה. התקדמות בתחום של נוירופסיכולוגיה יכולים ככל הנראה לתרום רבות לנושא של התפיסה שעדיין נותר ללא הכרעה במסגרת המחקר הפסיכולוגי.

תיאוריות זיהוי
חלק מהתפיסה שלנו את העולם החיצוני לנו נשענת על היכולת שלנו לזהות במי או במה מדובר כאשר אנחנו מקבלים נתוני חישה מהעולם החיצון. תיאוריות זיהוי מנסות להסביר את הדרך שבה אנחנו מזהים אנשים למשל. תיאוריות זיהוי אינן מגבילות את עצמן כמובן רק לאנשים והן עוסקות גם בשאלה שעוד נותרה לנו מאז ימי הפילוסופיה היוונית של כיצד אנחנו מזהים אובייקטים ויודעים מהם ולמה הם משמשים.

קשב
קשב הוא נושא נוסף הקשור באופן הדוק לנושא של הפסיכולוגיה של התפיסה. אנחנו קולטים אינספור נתוני חישה בכל רגע נתון ונשאלת השאלה כיצד אנחנו מססנים אותם ובוחרים במה המוח וההכרה שלנו יתמקדו ברגע מסוים. ישנן הרבה תיאוריות ומודלים שמנסות להסביר את נושא הקשב האנושי אך גם כאן נראה כי אין תמימות דעים בעולם הפסיכולוגיה. 

No comments:

Post a Comment