Wednesday, August 8, 2012

פסיכולוגיה חברתית: גורמים לחיבה והתקשרות

פסיכולוגיה חברתית: גורמים לחיבה והתקשרות

בפסיכולוגיה החברתית נעשה מחקר על מאפיינים כמו משקל או התנהגות כמו הליכה, מוחצנות והקשר שלהם למשיכה בין אישית.
אנשים בעלי מראה עגול נתפסים כישרים, אינטליגנטים, אנשים ידידותיים יותר, נעימים ובעלי חוש הומור בהשוואה למראה צר ושרירי.
הסטריאוטיפ לגבי משקל אומר כי קיימת  הערכה שלילית ודחייה חברתית של אנשים שמנים,  אך זה לא לגמרי נכון. נמצא שנשים שמנות לא שונות במסגרת החברתית שלהם, בחרדה ובמיומנויות חברתיות שלהן.
מאפיינים נוספים שנחקרו הם לדג' הליכה. אנשים מגיבים בצורה יותר חיובית כלפי אנשים ההולכים בצורה מהירה מאשר אנשים ההולכים בצורה איטית (מראה על חיות בבנאדם).
ניתן לראות אם בנאדם הוא מוחצן או מופנם, בראשם ראשוני קיימת העדפה לאנשים מוחצנים.
צורת לבוש וטיפוח של אדם ובנוסף אכילה של בנאדם משפיעים על רושם ראשוני.
הקשר מתקדם אם אנחנו מגיבים לדברים חיצוניים אותם ניתן לראות, לאחר שלב זה ניתן להתחבר לפנימיות של הבנאדם, השלב השני הוא השלב של התקשורת. ככל שיש יותר דמיון בין בני אדם בתכונות ובמאפיינים כך יש יותר חיבה בין בני אדם.
כבר במאה הקודמת ניתן היה לראות כי בין בני זוג וחברים קיימות עמדות דומות.

דמיון
מחקר פסיכולוגיה חברתית שנערך על סטודנטים חדשים במכללה בדק מהם הגורמים המשפיעים על ההתקרבות בין הסטודנטים.
בשלב הראשון נמצא כי הגורמים שהשפיעו הכי הרבה על ההתחברות בין הסטודנטים היו קרבה פיזית והופעה חיצונית. ככל שעברו השבועות והסטודנטים התקרבו אחד לשני, נמצא כי מה שהשפיע על ההתחברות בניהם היה הדמיון בעמדותיהם, נמצא כי אנשים חיבבו יותר את האנשים אשר היו דומים להם במחשבותיהם ודעותיהם.
במחקר נוסף שנערך בשנות ה-60 נבדק הקשר בין הדמיון בין האנשים לבין קשר החיבה בניהם, במהלך הניסוי ניתן לאנשים מידע לגבי אנשים אותם הם אינם מכירים ונבדק לאיזה אנשים הם יותר יתחברו. נמצא שככל שמידת הדמיון בין המשתתף לדמיון של הזר היו דומות יותר, כך הייתה יותר משיכה בין השניים.
בנוסף נבדק הדמיון בין אנשים נשואים. נבדק האם הזוגות לאורך השנים הפכו להיות דומים אחד לשני במשך השנים. במחקר זה נמצא כי מידת הדמיון בין האנשים לא עלתה. האפקט להיות דומה לאדם איתו אתה חי במשך השנים הוא יותר קטן.  מחקר זה מראה כי אנשים אינם הופכים להיות דומים אחד לשני במשך השנים אלה הם בוחרים את בן הזוג על סמך הדמיון אליו ודמיון זה אינו עולה עם השנים.
על פי הפסיכולוגיה החברתית, ייחוס דמיון מעורר אצלנו רגש חיובי, ברגע שמישהו חושב כמונו אנו בעצם מאוששים את התגובות והמחשבות שלנו. לאנשים נעים לחשוב כי אנשים נוספים הם בעלי עמדות הדומות לעמדותיהם.
כאשר קיים פער בעמדת המשיכה בין בני אדם מצב זה יוצר אי נוחות.
מחקר שנערך במעונות סטודנטים מצא שכאשר השותפים לחדר הם זהים במשיכה בניהם (נראים טוב) הקשר בניהם היה טוב יותר ונוח יותר מאשר קשר בין אנשים אשר קיים בניהם פער במשיכה (כלומר אדם אחד נראה טוב והשני פחות).
דמיון מביא לחיבה בין אנשים, דמיון בהרגלי עישון ושתייה, דמיון בתפיסות מיניות, דמיון במראה חיצוני, דמיון בעמדות ועוד.

הדדיות בחיבה.
לאחר שאנשים גילו שיש להם מספיק דברים במשותף, על מנת להעמיק את הקשר בניהם על כל אחד מהצדדים להביע חיבה כלפי הצד השני.
רוב האנשים שמחים לקבל הערכה חיובית מאנשים אחרים, מקרים יוצאי דופן ניתן לראות אצל
אנשים בעלי עמדות שליליות על עצמם, אנשים אלו לעיתים הם מגיבים חיובית לדברים שליליים הנאמרים עליהם.
בניסוי פסיכולוגיה חברתית שבו גרמו לאנשים להאמין כי זר העריך אותם בצורה חיובית או שלילית ולאחר מכן המשתתפים היו איתו באינטראקציה, ראו כי ההתנהגות של האנשים שונה. כאשר האנשים חשבו שהם קיבלו משוב חיובי האינטראקציה הייתה יותר פתוחה ובעלת מגע עין, הדיבור היה נעים וחם. ואילו כאשר הנחקר בא במגע עם הזר שכביכול העריך אותו בצורה שלילית, האינטראקציה הייתה קרירה, בעלת פחות מגע עין וסגורה. בשורה תחתונה, אנו אוהבים את מי שאוהב אותנו!

No comments:

Post a Comment