Saturday, February 4, 2012

מחשבה מדינית: מרי וולסטונקראפט


פמיניזם - מרי וולסטונקראפט
·         כתבה בסוף המאה ה-18.
·         חוק מהמאה ה-18: מגן על גברים שמפותים ע"י יופיה של אישה.
·         מה החינוך הראוי לאישה?
·         היגרה לצרפת והתאהבה ברעיונות המהפכה. אחרי המהפכה ראתה את האלימות הרבה וחזרה לאנגליה במפח נפש.
·         החליטה שהיא כותבת על זכויות האדם באופן כללי: ולא רק זכויות הגבר. "פמיניזם זה הרעיון הרדיקאלי שנשים הם בני אדם".
·         ילדה מחוץ לנישואין (עם סופר אמריקאי) - נידו אותה מהחברה.
·         פגשה את ווילאם גולדווין היה פילוסוף אנרכיסט, והתחתנה איתו.
·         מייד אחרי הלידה היא מתה (הבת שלה כתבה את פרנקנשטיין).
ספריה: הגנה על זכויות אדם (1790), הגנה על זכויות הנשים (1792)
·         מה המייחד את האדם – התבונה שלו.
·         מה עושה את האדם לעליון וטוב יותר מאחרים – המידה הטובה – השוויון.
·         לגברים יש דעות קדומות שמערפלים את התבונה => מאשימה את הגברים. יש פחדנות אינטלקטואלית שגורמת לגברים להמשיך להחזיק בדעות הקדומות לגבי נשים.
מה צריך לעשות?
·         חינוך נשים. (אפילו רוסו הוגה שמעניק את רעיון השוויון למהפכה הצרפתית, מדבר בחינוך על ההבדל שמן הראוי שיהיה בין גברים לנשים).
·         לנשים וגברים - יכולת רציונאלית דומה. (ולא כמו שחושבים).
·         הכל נעוץ בחינוך => המקור להבדלים במה שרואים הוא חינוך.
·         השווה: הבניה.
·         פתרון של ההוגה: חקיקה שוויונית.
·         חינוך (ידע זה כח).
·         אהבה שווה (גברים כשותפים לדרך). ביטול העדינות החולנית. => העדינות של הנשים היא החולי. האהבה היא דו-סיטרית. לא ברמה של החשיבה הפימינסטית של המאה ה-20 במרכזה המשגל, אבל כן ברמת האהבה הרוחנית.
·         הפתרון: עולם ללא נישואין. (היא בעצמה לא עמדה בזה).
·         פתרון וורג'יניה וולף: חברתי (חדר משלך) => טקסט שמבקר את הרעיון לפיו כל הפער נובע בחינוך. על פי וולף הפער נעוץ במבנה הבית הבורגני.
אלה גולדמן: הטרגדיה של שחרור האשה.
·         ברקע: הקפיטליזם פורח. ויכוחים אידיאולוגיים משמעותיים על ההתנהלות של החברה האמריקאית.
·         כבר יש חינוך לנשים.
מסר רחב על החיים האנושים בכלל

No comments:

Post a Comment