Saturday, February 4, 2012

מחשבה מדינית: ג'ון לוק

 לוק:
·         דוג': מדינת ישראל גילתה 0 סבלנות כלפי כהנא, כשהיא אסרה עליו לרוץ לכנסת.
·          הבסיס של כל דיון על סובלנות בחברות דמוקרטיות.
·         מלחמת העולם ה-1 באנגליה: הייתה סבלנות כלפי סרבנות. מתוך העקרונות הלוקיאניים
·          
רקע היסטורי
·         הכנסייה באירופה (בדגש על אנגליה) סבורה שצריך לכפות מדינה דתית-נוצרית ע"פ רוח הכנסייה.
·         מותר לענות עינויים פיסיים את הכופרים (אלו הלא מקבלים את הדת הנוצרית) => זוהי התפיסה הרווחת.
·         ברקע:
-          חילון: תהליך חילוניזציה שהתחיל לפרוץ
-           מתח בין הקתולים לפרוטסטנטיים: הקתולים החליטו לכפות.
·         הכפייה הדתית => הצלת נפשות. דרך העינויים מחזירים את האדם לדת וכך 'גואלים' אותו ומצילים את נשמתו.
·         לוק ברח מאנגליה להולנד 1683 (שהייתה מאוד מתקדמת מבחינה מודרנית, שפינוזה מת 3 שנים טרם הגעת לוק).
·         פייר דייל: אדם שהושפע משפינוזה והשפיע על לוק. הוא טען:
1.       כל ניסיון לאלץ את המצפון הוא פגיעה בזכות האלוהים: אלוהים הוא זה שיצר את המצפון.
2.       שיפוט דתי, הוא שיפוט מוסרי => ולכן הוא נובע מהמצפון ולא מהשכל. (בניגוד להוגים האחרים כמו הובס ולוק שציינו  שמוסר נובע מהשכל).
3.       אם המצפון הוא יצירה אלוהית ואם הוא האכוונה של הדת הרי שפעולה נגד דתו של אדם היא נגד אלוהים. (מסקנה לוגית מ-1+2)
4.       לכן, אפילו אם המצפון טועה, אסור לפעול כנגדו.
5.       אנושיות, האור הטבעי => הביטוי לאנושי שבנו.   (השלים...)
·         המלך ההולנדי כובש את אנגליה ופותח במסורת פרוטסטנטית ליברלית באנגליה. לוק חושב שהוא יכול לחזור וכותב את ספרו (אבל עדיין בעילום שם, למרות שמאוחר יותר מגלים אותו), הספר (וג'ון לוק) הופך ללהיט באנגליה.
·         ג'ון לוק כותב את כל התזה, כדי להגן על הכתות בתוך הנצרות וזה מה שעמד לנגד עיניו (ולא על היהודים, רק יותר מאוחר יקחו את זה אחרים לכוון היהודים).
·         טיעון לוק (טיעון מתוך הדת, למרות שהוא היה כנראה חילוני יותר):
1.       דת היא מערכת אמונות ולא פרקטיקה של מצוות.
2.       חיים שקריים (להשלים)
3.       אדם לא יכול להיות נגאל אם הוא לא מאמין שהעמדות שהוא מאמין בהם הם נכונות (מובן מאליו לאדם הרואה את הדת כמערכת אמונית).
4.        להאמין במשהו => לא הצלחתי לגאול אותו. (להשלים)
5.       תהליך הגאולה כרוך בשכנוע ולא בעינויים.
6.       אין זכות לאף אדם להשתמש בכח כלפי אדם אחר כדי לגאול אותו.
·         טענות נוספות בספרו על הסובלנות:
-          אם מה שאכפת לך הוא שאדם יהיה קתולי ולא פרוטסטנטי וכד' => אתה לא איש דת אמיתי.
-          צריך להלחם במידות הרעות ובשחיתות.
-          החמלה, האהבה והשלום כדי לחבר אנשים לדת.
-          מזה דת/כנסייה? חברה חופשית של בני אדם, המתקבצים מרצונם שלהם (משהו למען הדת...). הדת => לוק מחיל על הדת/כנסייה את אותו הרציונאל שהוא החיל על המדינה.
-          התפיסה שלוק מציג של הדת היא אחת, היא תפיסה שלא רואים כמוה היום וגם אז לא אנשים אחרים דתיים.
·         ההיקש מסבלנות לסובלנות פוליטית
·         מקום המצפון בטיעון.

·         אנקדוטה: ההפרטה של בתי הסוהר – לוק, הובס וקצת רוסו.

·         אמנה היפוטתית: טיעון האמנות כולן הוא היפוטתי לחלוטין

במאה ה-17 התועלתניות החליפה את תפיסת האמנה. אחרי מלחמות העולם החלו לצוץ שוב במלוא עוזם תיאוריות של אמנה. או שבאופן כללי: מהמאה ה-17 המדינה תופסת עצמה כאמנה.????
·         ביקורת על פסק הדין: תיאוריות האמנה החברתית הם תיאוריות נורמטיביות. התיאוריה של וובר היא טענה דסקריפטיבית =>
הקדמה לטקסטים על זכויות:
·         לעשות טבלת השוואה בין הזכויות בצרפת לבין אלו בארה"ב.
·         זכות=אמירה שיש בה הטלת חובה על צד שני או שלישי. החובה יכולה להיות עשיה של פעולה או הימנעות מפעולה.
·         הגדרה של זכות: אבחנה בין זכות משפטית לזכות טבעית.
·         זכות משפטית: זכות הנובעת מהסכם או חוק. השאלה מה הזכות נותנת לאדם.

No comments:

Post a Comment