Saturday, March 3, 2012

סיכומים בפילוסופיה

כאן באתר סיכומים תמצאו מעגל גדול והולך וגדל של סיכומים בפילוסופיה. הסיכומים בפילוסופיה באתר מאורגנים על פי נושאים פילוסופיים, תקופות שונות בתולדות הפילוסופיה או זרמים שונים בפילוסופיה, כפי שהם נלמדים על פי רוב במסגרת של לימודים אקדמייים בפילוסופיה.

עם הסיכומים כאן תוכלו להתחיל את דרככם בפילוסופיה עם ראשית הפילוסופיה בפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית, עם הוגים כמו סוקרטס, אפלטון או אריסטו, נחשבת לתחילתה של הפילוסופיה המערבית  ועל כן יש ערך רב בלימוד פילוסופיה יוונית כבר בשלבים ראשוניים של דרככם בעולם הפילוסופיה.

השלב הבא בלימודי פילוסופיה, שהוא גם השלב הבא בתולדות הפילוסופיה, הוא הפילוסופיה של העת החדשה. הפילוסופיה של העת החדשה החלה להתפתח באירופה החל מתקפת הרנסנס והיא הבסיס של הפילוסופיה המודרנית. בסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה תוכלו לקבל מידע וסיכומים אודות הוגים כמו רנה דקארט, ג'ון לוק, שפינוזה, קאנט, הגל ועוד.

הפילוסופיה של העת החדשה התפצלה אל שני זרמים עיקריים: הפילוסופיה הקונטיננטלית והפילוסופיה האנליטית. הפילוסופיה הקונטיננטלית מאפיינת בעיקר את יבשת אירופה במהלך המאה העשרים והיא עסוקה בעיקר בשאלות כיצד להתמודד עם עולם רלטיביסטי ובשאלות של ייצוג. הפילוסופיה האנליטית מאפיינת בעיקר את העולם דובר האנגלית והיא עסוקה בעיקר בפיתוח כלים לוגיים ופילוסופיים בכדי לדעת דבר מה ודאי לגבי העולם למרות הרוח הרלטיביסטית השורה על עולם הפילוסופיה מאז קאנט.

תחום מעניין נוסף בו תמצאו סיכומים בפילוסופיה כאן באתר הוא התחום של הפילוסופיה של המדע. הפילוסופיה של המדע עוסקת בשיטה המדעית ובאופן עקיף וישיר באפשרות של האדם לדעת דבר מה על העולם שבו הוא חי.

תיאוריה ביקורתית היא זרם נוסף של מחשבה פילוסופית שהתקיים במאה העשרים, בעיקר במסגרת של הפילוסופיה הקונטיננטלית ומתוך המשך להגות של קרל מרקס והמרקסיזם. כאן באתר סיכומים תמצאו דיון קצר בנושא של תיאוריה ביקורתית בפילוסופיה וקישורים אל סיכומים חיצוניים בתיאוריה ביקורתית.

מדעי המדינה אף הם למעשה ענף של פילוסופיה וכאן תמצאו סיכומים בפילוסופיה של מדעי המדינה כמו המחשבה המדינית הקלאסית והמודרנית וכן סיכומים בנושא של תורת המידות והמדינה שהיא ענף בפילוסופיה שעוסק בתחומים של מוסר ושלטון. ענף פילוסופי נוסף של מדעי המדינה הוא זה של הפילוסופיה הפוליטית שעוסקת בדרך שבה בני אדם מארגנים מערכי כוח במסגרות חברתיות. 

No comments:

Post a Comment