Monday, October 21, 2013

סיכום: המודל ההתפתחותי – פסיכוסקסואלי של פרויד

המודל ההתפתחותי – פסיכוסקסואלי של פרויד
* המודל של פרויד הוא מודל של גלגולי האנרגיה היצרית במהלך ההתפתחות. הליבידו מוגדר לעיתים כאנרגיית החיים, לעיתים כיצר המין. הטענה של פרויד היא שהתפתחות האדם היא התפתחות האנרגיה הזו. (תיאורית ההתפתחות לפי פרויד היא עד השלב בו אדם יכול להתרבות- בהתאם לתיאוריה של דארווין באותה תקופה).
* פרויד הציע תיאוריית התפתחות בחמישה שלבים מהינקות ועד הבגרות המינית (תיאוריה חדשנית-הראשונה שדובר בה על מיניות). כל שלב מוגדר על ידי אזור ארוגני שהוא האזור בגוף בו ממוקדת היצריות המהנה.
אוראלי  (0-1.5)
* האנרגיה היצרית ממוקדת באזור הפה.
* התינוק יונק ונהנה מפעולת היניקה.
* הנאה ארוטית יצרית.
* במהלך השנה הראשונה צומחות השיניים והתינוק גם נושך ודרך הפה מבטא גם את התוקפנות שלו-תוקפנות אוראלית.
אנאלי (1.5-3)
* האנרגיה היצרית ממוקדת בפי הטבעת.
* מתפתחת הנאה מתוך שחרור המתחים המלווה את עשיית הצרכים , כמו כן התעניינות בחומרים נוזליים ורכים:חימר, פלסטלינה.
* בשלב זה לפי פרויד נעשה גם חינוך לניקיון וקונפליקט בין החינוך לבין ההנאה מעשית הצרכים באופן המענג ביותר.
* ביטוי אהבה הוא עשיית צרכים וביטוי כעס הוא עצירתם.
* שלב זה הינו אחד הקונפליקטים בין האיד לאגו על פי פרויד. הטענה היא שאם התינוק עושה את צרכיו באופן סדיר ולומד הרגלי ניקיון- הוא מקבל ביטויי אהבה מההורים. אך כאשר יש התאפקות גדולה או שחרור של האיד- עשיית צרכים בכל מקום ללא הרגלי ניקיון - ניתן ללמוד על בעיות מסוימות עם ההורים.
פאלי אדיפלי (3.5-5)
* פרויד טוען כי האנרגיה היצרית ממוקדת באיברי המין
* הילד מגלה התעניינות באיבר המין שלו
* מאונן, נהנה מהמניפולציה של אברי המין.
* עסוק בהבדלים בין המינים
* מופיע התסביך האדיפלי ואתו חרדת הסירוס.
* בתסביך האדיפלי לטענת פרויד מופיעה משיכה מינית להורה מהמין השני ועוינות כלפי ההורה מאותו המין.
* התסביך מתחיל עם אהבת הפעוט את האם כיוון שהיא ספקית הצרכים ודחייה של האב כיוון שהוא מתחרה על רגשות האם.
* הבן מפחד שהאבא החזק יסרס אותו כעונש על כך שהוא חושק באם
* הפתרון של שלב זה על פי פרויד הוא הזדהות עם האב, המתחרה המאפשר ספוק לפחות חלקי של הדחפים המיניים כלפי האם. בעזרת ההזדהות עם דפוסי האב, הילד מזדהה גם עם נורמות, ערכים ואידיאלים של האב ובכך מפתח את הסופר אגו.
* לפי פרויד קיים גם תסביך אצל הבנות – תסביך אלקטרא- הבנות מגלות שאין להן פין ומאשימות את אמא בכך.עד הגיל הזה היו מאוד קשורות לאם אך מהגיל הזה מתפתח כעס ועוינות כלפי האם והילדה מתקרבת לאב בתקווה שיחלוק עימה את הפין שלו.
* אצל הבנות הפתרון לשלב הזה מתרחש רק בגיל ההתבגרות- היא מחליפה את רגשותיה לאביה לרגשות לגבר אחר. כשהאנרגיה מושקעת באחר ההתנגדות פוחתת והבת יכולה להזדהות שוב עם האם.
חביון (6-13)
* היצריות חבויה ויש מעט עניין במין.
* פרויד טוען כי הסקרנות במין מושקעת בתחומי עניין חדשים.
* מרבית החרדות עוברות הדחקה- נושא המיניות מודחק ומתרכזים בדברים חדשים.
גניטלי (13-21)
* היצריות חוזרת ומתמקדת בתחושות הקשורות באברי המין.
* מופיעה המשיכה למין האחר ולהתקשרות מינית.
* זהו השלב העליון לפי פרויד בהתפתחות הליבידו והאישיות בכלל.

No comments:

Post a Comment