Monday, May 18, 2020

סיכומים לבגרות קיץ 2020 לפי המיקוד

לקראת בחינות הבגרות במועד קיץ 2020 תש"פ (לאחר משבר הקורונה) ערך אתר טקסטולוגיה אסופות סיכומים המותאמות לסיכומים שפורסמו לקראת בחינות הבגרות. את העמוד הראשי של המיקודים והסיכומים של חומרי הלימוד לקראת בחינות הבגרות במועד קיץ 2020 באתר טקסטולוגיה תוכלו למצוא בקישור הזה: מיקוד בגרויות קיץ 2020

כמו כן תוכלו למצוא כאן בעמוד זה קישורים ישירים אל כל אחד מעמודי הסיכומים לקראת מועד קיץ במקצועות היסטוריה, אזרחות, תנ"ך וספרות (למקצועות בגרות נוספים חפשו אצלנו באתר ובקישור):

בגרות בהיסטוריה: סיכומים לפי מיקוד קיץ 2020

בגרות באזרחות: סיכומים לפי מיקוד קיץ 2020

בגרות בתנ"ך: סיכומים לפי מיקוד קיץ 2020

בגרות בספרות: סיכומים לפי מיקוד קיץ 2020


לאסופות סיכומים נוספות במקצועות אלו ואחרים על פי תוכניות הלימוד לקראת בחינות הבגרות (אך על פי המיקוד המעודכן) .תוכלו לפנות אל רשימות הסיכומים שלנו כאן בסרגל מצד ימין.

כאן גם המקום להזכיר כי שימוש בסיכומים ככלי ללימוד לקראת בחינת הבגרות הוא דבר טוב כל עוד הוא בא כתוספת להכרות ישירה עם חומר הלימוד עצמו. סיכומים טובים בעיקר על מנת לעזור לכם לעשות חזרה על החומר ולקדד אותו בזיכרון לקראת הבחינה כאשר הוא מתומצת ויעיל. אולם החיסרון של סיכומים ככלי ללימוד לקראת בחינת הבגרות הוא בכך שמאחר והם תמציתיים לא תמיד מתאפשרת מהם הבנה מלאה ועמוקה. לכן הדרך הטובה ביותר ללמוד לקראת בחינת הבגרות (בעיקר הבגרות במקצועות ההומניים) היא ראשית ללמוד את החומר עצמו ולאחר מכן לבצע חזרות ותרגולים בעזרת סיכומים ולהסתמך על מיקוד לקראת הבגרות במידה ויש כזה באותה שנה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד לקראת בחינות הבגרות במועד קיץ 2020!

No comments:

Post a Comment